تجهیزات برق صنعتی

کلید RCCB ای بی بی ABB F202 AC-100/0,03

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید محافظ جان ABB F204 AC-100/0,03

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید محافظ جان ABB F204 AC-25/0,03

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

محافظ جان 2CSF204005R1630 ,F204 AC-63/0,03

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

محافظ جان ABB F202 AC-63/0,03

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

محافظ جان ABB F204 AC-40/0,03

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

محافظ نشت جریان ABB F202 AC-25/0,03

تماس بگیرید
  • محافظ جان سری F برند ABB جریان‌های نشتی کوچکی را که توسط فیوز شناسایی نمی‌شوند اما می‌توانند زمینه‌ساز آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شوند شناسایی و مدار را در چند دهم یا صدم ثانیه قطع می‌کند.
  • محافظ جان سری F برند ABB کلیدی است که با مقایسه جریان سیم‌های رفت و برگشت، در صورتی که اختلافی بین جریان رفت و برگشت وجود داشته باشد، نشت جریان را تشخیص داده و مدار را در کسری از ثانیه قطع کرده و مانع از صدمات مالی و  جانی ناشی از نشت جریان میگردد.
  • محافظ جان سری F برند ABB جلوگیری از خطر برق گرفتگی و احتمال مرگ مورد استفاده واقع می شود.