پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ Schneider XMLA010A2S11

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ Schneider XMLA070D2S11

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ XMLR250M2P05

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ اشنایدر XMLA070E2S11

تماس بگیرید
  • پرشر سوییچ اشنایدر کنترل و اندازه گیری فشار یا سطوح خلاء در سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک را انجام می دهد.
  • پرشر سوییچ اشنایدر الکترونیکی بودن سنسورها باعث شده تا هیچ قطعه متحرک مکانیکی نداشته باشند. فرستنده های فشار ،فشار را به یک سیگنال الکتریکی متناسب با فشار اعمال شده تبدیل می کنند.
  • پرشر سوییچ اشنایدر سیار دقیق هستند و برای کاربردهایی که نیاز به دقت عملکرد بالا دارند مناسب هستند.