انکودر چرخ دار Wheel Encoder

wheel encoder WE-M1

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر 3600 پالس E50S8-3600-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر HTL E40S6-1024-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر OPKON PRI50A R8 LTP 600 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر totem pole E50S8-1000-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر اپکن PRI50A R8 LTP 1024 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر افزایشی E40S6-2500-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر افزایشی PRI50A R8 LTP 500 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر پوش پول PRI50A R8 LTP 360 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار آتونیکس ENC-1-1-T-24

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخ دار آتونیکس ENC-1-2-T-24

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار فوتک WE-M2

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار فوتک WE-M4T

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی E40S6-2500-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی E50S8-360-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی PRI50A R8 LTP 1000 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-1024-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-1

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-1024-3-T-1

تماس بگیرید
انکودر چرخشی Rotaty Encoder
انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر چرخشی با نام شفت انکودر نیز شناخته می شود. انکودر چرخشی وسیله ای الکترومکانیکی است که موقعیت زاویه ای یا حرکت یک شفت یا محور را به سیگنال های خروجی آنالوگ یا دیجیتال تبدیل می کند.

انکودر چرخشی دو نوع اصلی دارد: مطلق و افزایشی. خروجی انکودر مطلق موقعیت شفت فعلی را نشان می دهد. خروجی یک انکودر افزایشی اطلاعاتی را در مورد جابه جایی شفت فراهم می کند، که به طور معمول در جایی دیگر به اطلاعاتی مانند موقعیت، سرعت و مسافت پردازش می شود.

انکودر چرخشی در طیف گسترده ای از محل ها مورد استفاده قرار می گیرد که نیاز به نظارت یا کنترل دارند یا هر دو. سیستم مکانیکی از جمله کنترلر های صنعتی، روباتیک، لنزهای عکاسی، دستگاه های ورودی رایانه مانند موس های نوری مکانیکی و تریپل ها، فشارسنج و چرخش پلتفرم های رادار از این نوع انکودر بهره می برند.