تجهیزات برق صنعتی

رله ترمیستوری CM-MSS.41S

تماس بگیرید

رله ترمیستور برای راه اندازی تک ضرب الکتروموتورهای مجهز به سنسور دما و فیوز و کنتاکتور کاربرد دارد. رله ترمیستوری دارای یک مدار سنسور برای نظارت بر سنسورهای دمای PTC است و مطابق با آن کار می کند. رله‌ ترمیستوری همانند بی ‌متال در مدار فرمان قرار می گیرد و هنگامیکه دما از محدوده‌ی مجاز خارج شود، کنتاکتور اصلی را قطع می‌کند. کاربرد رله ترمیستور با توجه به برند و مدل متفاوت می باشد و می‌تواند در مواردی از جمله ریست خودکار، تنظیم محدوده‌ی تغییرات دما، انتخاب نوع سنسور، تشخیص قطع یا اتصال کوتاه شدن سنسور و غیره کاربررد دارد.