تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تایمر Timer

Analog Timer ATE-60M

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

Autonics Counter CT6S-2P4

تماس بگیرید

تایمر Timer

Autonics Digital Timer LE3S

تماس بگیرید

تایمر Timer

Autonics Timer ATE-30S

تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

Color Sensor DM-18TN

تماس بگیرید

سنسور نوری

Color Sensor Optex DM-18TCN

تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor F3SJ-E0465P25

تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor NA-12

تماس بگیرید

SSR تک فاز برای بار اهمی

D2425 Crydom SSR

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

DC motor reversing solid state relay G50P50FD2

تماس بگیرید

پل دیود سه فاز

diode modules Greegoo MDS-200-16F

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تایمر Timer

Fotek Analog Timer H2Y-30H

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

Fotek humidity controller DPM-1-S

تماس بگیرید