تایمر، کانتر، ساعت کار

Autonics Counter CT6S-2P4

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارشگر 6 رقم CT6S-1P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارنده آتونیکس FX6M

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارنده دیجیتال آتونیکس CT6Y-2P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارنده دیجیتال آتونیکس FX6

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارنده دیجیتال فوتک HC-21P

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

شمارنده دیجیتال فوتک SC-361

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر 6 دیجیت آتونیکس CT6M-1P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر 6 رقم آتونیکس FX6Y-I

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر آتونیکس CT6S-1P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر آتونیکس FS4A

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر آتونیکس FS4E

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر بدون خروجی CT6Y-I4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر تک خروجی CT6Y-1P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر دو رله آتونیکس CT6M-2P4

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر صنعتی فوتک HC-41P

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر فوتک HC-31P

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر فوتک HC-42P

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر فوتک HC-5T

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر فوتک SC-2D

تماس بگیرید

تایمر، کانتر، ساعت کار

کانتر فوتک SC-3D

تماس بگیرید
  • کانتر و تایمر قابل برنامه ریزی دستگاهی الکترونیکی است که تعداد دفعات انجام یک عملیات را شمارش می کند.
  • کانترها در سه مدل مکانیکی، تام ویل (thumbwheel) و دیجیتال موجود می باشند و از نظر تیپ می توانند به تیپ های با رله، بدون رله، با قابلیت ریست و بدون قابلیت ریست تقسیم بندی شوند.
  • کانتر و تایمر قابل برنامه ریزی دارای صفحه نمایش LCD یا سون سگمنت بوده و میتوان به راحتی با فشردن دکمه های روی دستگاه وارد setting دستگاه شد
  • کانتر و تایمر قابل برنامه ریزی دارای مدهای کاری مختلفی هستند که بسته به نیاز می توان از آنها بهره برد.