تاکومتر Tachometer

Tachometer FOTEK SM-20

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • تاکومتر Tachometer یا پالس متر از جمله میترهایی هستند که ورودی آنها پالس است. در حقیقت تاکومتر Tachometer یک نوع کانتر است که می‌تواند پالس‌های شمارش شده را در واحدهای مختلف (دور بر دقیق، دور بر ثانیه، متر بر دقیقه و …) نمایش دهد. به همین دلیل تاکومتر را در بخش کانترها معرفی و دسته‌بندی کرده‌ایم.
  • تاکومتر Tachometer می‌تواند با شمارش سریع پالس‌های دریافتی از یک سنسور القایی سرعت چرخش بر اساس واحد تعریف شده را نشان دهند.