پل دیود سه فاز

diode modules Greegoo MDS-200-16F

تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • پل دیود سه فاز  قطعه ای نیمه رسانا است که برای یکسوسازی جریان متناوب مورد استفاده قرار می گیرد.
  • پل دیود سه فاز شامل شش دیود می باشد، سه تا از دیودها برای تغذیه قطب ورودی و سه تای دیگر برای قطب خروجی می باشد.
  • از این یکسو ساز جریان برای تنظیم ولتاژ استفاده می شوند و مانع تغییرات ناخواسته در منابع DC در یک مدار می شوند.
  • از پل دیود سه فاز در بسیاری از کاربردهای صنعتی، مانند کنترل موتور، شارژ باتری و… استفاده می‌شود.