تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور فشار دیجیتال با دقت و حساسیت بالا
  • اندازه گیری فشار استاندارد (مثبت)
  • نوع خروجی دیجیتال: PNP
  • دارای نمایشگر
  • اندازه گیری فشار نسبی
  • IP40