تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ Schneider XMLA010A2S11

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ Schneider XMLA070D2S11

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ XMLR250M2P05

تماس بگیرید

پرشر سوییچ اشنایدر

پرشر سوییچ اشنایدر XMLA070E2S11

تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور فشار نسبی relative pressure sensor نام آن دسته از سنسورهایی است که به روش نسبی (گیج) فشار را می‌سنجند. سنسور فشار نسبی فشار را نسبت به محیط اطراف اندازه‌گیری می‌کند. به همین علت ممکن است که مقدار آن مثبت یا منفی باشد. بیشترین کاربرد سنسور فشار نسبی در صنایع غذایی، پتروشیمی، تزریق پلاستیک، قالب‌گیری و … است. در این دسته از سنسورهای فشار، دیافراگم از یک سو با محیط در ارتباط است و از سوی دیگر با محفظه‌ای که می‌خواهیم فشار آن را بسنجیم.
  • در ادامه شما می‌توانید از هر یک از شاخه‌های سنسور فشار Atek و سنسور فشار Autonics محصول مورد نظر خود را انتخاب کرده و سفارش دهید.