• سنسور فشار مطلق absolute pressure sensor با توجه به نقطه صفر مطلق اندازه‌گیری فشار را انجام می‌دهد؛ به همین دلیل مقدار آن همیشه عددی مثبت است. از سنسور فشار مطلق در مواردی که اختلاف فشار محیط و فشار وارده ناچیز باشد استفاده می‌شود. مانند بسته‌بندی مواد غذایی، موتورهای جت و …. اما به طور کلی موارد کاربرد سنسور فشار مطلق در صنایع کمتر از ترانسمیتر فشار نسبی است.
  • این حسگرها pressure sensors را به گونه خاصی در محفظه قرار می‌دهند تا شرایط خلا یا همان صفر مطلق ایجاد شود.
  • برای مشاهده ترانسمیترهای فشار بیشتر به صفحه «سنسور فشار Pressure Sensor» مراجعه نمایید.