تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور راداری نوعی تجهیزات ابزاردقیق بوده که برای اندازه گیری سطح از آنها استفاده می‌شود.
  •  سنسور راداری قابل اجرا برای اندازه گیری پیوسته مایعات است.
  •  برای اندازه گیری سطح در منابع ذخیره سازی ، راکتورها و مخازن انجام فرآیندها، حتی در شرایط سخت نیز مناسب است.
  • سنسور راداری به دلیل خاصیت غیر تماسی، عملکرد بدون تعمیر و نگهداری دارد.