637,000 تومان
637,000 تومان
637,000 تومان
614,000 تومان
  • سنسور خازنی یک تکنولوژی بدون تماس مناسب برای تشخیص فلزات، غیر فلزات، جامدات و مایعات می باشد.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR عمر مفید بالایی دارند و طریقه نصب آنها به چند صورت مختلف انجام می شود.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR حساسیت خیلی زیاد نسبت به فاکتورهای محیطی از قبیل هوای مرطوب و گرد و غبار دارند.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR مقرون و به صرفه می باشند.