انکودر چرخ دار Wheel Encoder

wheel encoder WE-M1

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار آتونیکس ENC-1-1-T-24

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار فوتک WE-M2

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر چرخ دار فوتک WE-M4T

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

انکودر مترکن WE-M3

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار برای اندازه گیری طول موادی نظیر کاغذ، پارچه، پلاستیک و … در خطوط تولید طراحی شده است. بیشترین استفاده از این انکودرها مربوط به اندازه گیری طولی می شود.

در استفاده از انکودر چرخ دار باید دقت زیادی به جنس چرخ ها داشت. بسته به محیطی که انکودر در آن به کار می رود، جنس چرخ مناسب متفاوت است. از این انکودرها با نام کالسکه ای نیز یاد می شود.