تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

سنسور U شکل BUP-30S-P

تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

سنسور نوری BR400-DDT

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور نوری Autonics دارای انواع مختلفی از جمله سنسور نوری یکطرفه و سنسور نوری دوطرفه است.
  • سنسور نوری Autonics دارای انواع مختلفی از قطر ها و فاصله تشخیص برای کاربرد های متنوع است.
  • این سنسور نوری به لحاظ شیوه عملكرد به دو نوع Light on  و Dark on تقسیم بندی می شوند.
  • سنسور نوری Autonics دارای پانل های بازتابنده نوع حسگر فوتوالکتریک هستند.
  • همچنین انواع سنسور نوری Autonics طیف گسترده ایی از ولتاژ ورودی را دارا می باشد.