تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor F3SJ-E0465P25

تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor NA-12

تماس بگیرید

پرده نوری

Light Grids F3SJ-E0305P25

تماس بگیرید

پرده نوری

Light Grids NA-04

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

پرده نوری LC-32

تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

چشم پرده ای LC-04E

تماس بگیرید

پرده نوری

چشم پرده ای LC-08

تماس بگیرید

پرده نوری

چشم پرده ای LC-40

تماس بگیرید

پرده نوری

چشم پرده ای NA-16

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

شبکه نوری BWC40-10H

تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • پرده نوری (light curtain) و یا به عبارتی “چشم دروازه ای” دستگاهی اپتو الکترونیکی است، که به عنوان دستگاه های تشخیص حضور در مسافت کوتاه برای محافظت از پرسنل در مجاورت ماشین آلات در حال حرکت با امکان ایجاد صدمه مانند پرس، بادگیر و پالت استفاده می شوند.
  • پرده نوری به صورت جفت با فرستنده و گیرنده مورد استفاده قرار می گیرند. فرستنده چشم پرده ای طیف وسیعی از پرتوهای نور مادون قرمز موازی را به گیرنده ارائه می دهد که از تعدادی سلول فوتوالکتریک تشکیل شده است. هنگامی که یک شیء از یک یا چند تیر عبور می کند، سیگنال توقف به تجهیزات محافظت شده ارسال می شود تا از بروز حوادث جلوگیری کنند. چشم دروازه ای در صورت شناسایی یک شی، قدرت حرکتی را متوقف می کند.
  • پرده نوری انواع مواد را حس می کند. عمر طولانی دارد. دارای محدوده سنجش طولانی و بسیار قابل اعتماد است. همچنین عکس العمل سریعی دارد.