تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

لیبل سنسور BZJ-211 Q&W

تماس بگیرید

سنسور نوری

مارک سنسور SPM-TNR-RG

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور نوری کنتراست Contrast sensors برای تشخیص خال های رنگی روی لفافه های بسته بندی  بصورت عمود بر سطح طوری نصب شود که نقطه نورانی تشکیل شده کاملاً واضح باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سنسور نوری کنتراست Contrast sensorsنیازی به تماس با اشیاء ندارد و از این رو دیرتر خراب شده و دوام طولانی دارد.