سنسور نوری

Color Sensor DM-18TN

تماس بگیرید

سنسور نوری

Color Sensor Optex DM-18TCN

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

سنسور کد رنگ DM-18TCP

تماس بگیرید

سنسور نوری

سنسور کد رنگ DM18-TCP

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

سنسور نوری

لیبل سنسور BZJ-211 Q&W

تماس بگیرید

سنسور نوری

مارک سنسور SPM-TNR-RG

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور نوری کنتراست Contrast sensors برای تشخیص خال های رنگی روی لفافه های بسته بندی  بصورت عمود بر سطح طوری نصب شود که نقطه نورانی تشکیل شده کاملاً واضح باشد مورد استفاده قرار می گیرد.
  • سنسور نوری کنتراست Contrast sensorsنیازی به تماس با اشیاء ندارد و از این رو دیرتر خراب شده و دوام طولانی دارد.