تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور نوری تشخیص سطح مایعات جهت سنجش سطح مایع داخل مخزن کاربرد دارد.
  • سنسور نوری تشخیص سطح مایعات اگر جلوی آن مایع باشد میبیند و اگر نباشد پیغام میدهد که مایع در سطحش نیست.سنسورهای نوری معمولا به سه دسته  اصلی زیر تقسیم می شوند:
  • سنسور های نوری یک طرفه و یا به عبارتی سنسور انعکاس از روی قطعه (Diffuse Sensor)
  • سنسور های نوری رفلکتوری، آیینه دار (Retro-Reflection)
  • سنسور های نوری دو طرفه (Through Beam)