سنسور آرایه (Array Sensor)

سنسور آرایه Sick RAY10-AB4CBL

تماس بگیرید
  • سنسور آرایه (Array Sensor) توانایی تشخیص اشیا “transparent” شفاف، اشیا سوراخ دار، اشیا ناصاف و براق و اشیا “flat “تخت را دارد.
  • سنسور آرایه (Array Sensor) نوعی سنسور فتوالکتریک می باشد که می تواند لبه های جلوی اشیا کوچک، صاف، شفاف و یا ناهموار را روی نوار نقاله درون آرایه نوری خود تشخیص دهد.
  • سنسور آرایه (Array Sensor)می تواند اجسام سوراخ دار را به راحتی و بدون ایجاد چندین عملیات سوئیچینگ، تشخیص دهد.
  • سنسور آرایه (Array Sensor)در مقایسه با راه حل های دیگر که شامل استفاده از حسگرهای فوتوالکتریک جداگانه یا شبکه های کوچک نور است، مزایای قابل توجهی در کاهش هزینه دارد.