تجهیزات جانبی سنسور و چشم

سیم سوکت CT-02

تماس بگیرید

کابل سنسور آتونیکس Autonics CI/CL

کابل برنامه ریزی SCM-US48I TM4

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور 2 سیمه Autonics CLA2-5P

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور 4 سیمه Autonics CIDH4-5P

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور AC دو سیمه Autonics CIA2-5P

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور Autonics CID3-2

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور Autonics CLD408-2

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور DC آتونیکس Autonics CLD-5

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور L شکل Autonics CLDH4-7

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور چپقی Autonics C2D4-5

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور چهار سیمه Autonics C1A4-2

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور دو سیمه Autonics CID2-2P

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سنسور ساده Autonics CID3-2

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سوکت چپقی 2متری

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سوکت چپقی 5متری

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سوکت ساده پنج متری

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل سوکت ساده دو متری

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل فیبر نوری FDS-620-10 آتونیکس (Autonics)

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کابل فیبر نوری FT-420-10 آتونیکس (Autonics)

تماس بگیرید

تجهیزات جانبی سنسور و چشم

کانکتور سنسور Autonics CIDH4-3

تماس بگیرید
  •  کابل سنسور و چشم در سنسورهای مجاورتی استفاده می‌شود. مانند سنسور القایی، سنسور خازنی، سنسور مغناطیسی و سنسورهای نوری یا چشم نوری.
  • کانکتور سنسور یکی از تجهیزات جانبی سنسور محسوب می‌شود. این کابل دسته بندی های مختلفی دارد. در برخی مدل ها یک سمت کابل دارای کانکتور است و برخی دیگر در دو طرف کابل کانکتور وجود دارد که به صورت نر و مادگی می‌باشد. سوکت کانکتور سنسور در دو مدل ساده و L شکل (چپقی) ساخته می‌شوند.