تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • ترانس اتو تک فاز به تک فاز اتصال خاصی از ترانسفورماتورهای تک فاز هستند. در ترانس اتو تک فاز می‌توان به ولتاژ خروجی متغیر از نوع AC دست یافت. ترانس اتو تک فاز حاوی یک سیم‌پیچ مشترک پیچیده شده بر روی هسته می‌باشند و خروجی توسط انشعاب بر روی این سیم‌پیچ مشخص می‌شود.
  • در ترانس اتو تک فاز علاوه بر پیوند مغناطیسی پیوند الکترونیکی نیز بین سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه (که سیم‌پیچ مشترکی را تشکیل می‌دهند) وجود دارد. عملکرد ترانس اتو تک فاز شبیه ترانس تک فاز است.