تجهیزات برق صنعتی

SHUNT OPEN.RELEASE 110/120V E1/6-T8

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA066392R1 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA066399R1 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA073700 ABB

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله شنت 1SDA038292R1 ,220/240V E1/6-T8 Open

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • جزء لوازم جانبی کلیدهای حفاظتی مثل کلید اتوماتیک و هوایی می باشند.
  • برای کنترل و فرمان ازراه دور و یا قطع و وصل از طریق کنترلرها مثل plc کاربرد دارند.
  • کلیدهای حفاظتی معمولا بصورت دستی کارایی دارند اما این نوع لوازم کمک می کنند تا از آنها در مدارات کنترل و فرمان هم استفاده شود.