تجهیزات برق صنعتی

SHUNT OPEN.RELEASE 110/120V E1/6-T8

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA066392R1 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA066399R1 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله آندر ولتاژ 1SDA073700 ABB

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله شنت 1SDA038292R1 ,220/240V E1/6-T8 Open

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید گردان 200 آمپر ABB OT200E03P

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • کلید اتوماتیک یا کلید قدرت (Circuit Breaker) یکی از انواع کلیدهای الکترومکانیکی فشار ضعیف است که با باز یا بسته شدن کنتاکتهای آن، قطع  و وصل مدار الکتریکی انجام می­پذیرد.
  • در این بخش مجموعه ای از تجهیزات جانبی کلید اتوماتیک ABB کارامد موجود می باشد.