تجهیزات برق صنعتی

درایو 11 کیلو وات ACS550-01-023A-4+B055

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

درایو 11 کیلو وات ACS580-01-026A-4

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

درایو 3AUA0000002415 ,ACS550-01-06A9-4

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

درایو 3AUA0000080498 ,ACS580-01-062A-4

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

درایو 3AXD50000038951 ,ACS580-01-07A3-4

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

درایو 3AXD50000038961 ,ACS580-01-033A-4

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

سافت استارت 1SFA897101R7000 ,PSE18-600-70

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • قابلیت اتصال به شبکه بدون تجهیزات جانبی را دارد.
  • بیشترین بازده و بالاترین صرفه جویی را دارد.
  • دارای کنترل پنل گرافیکی و ساده می باشد.
  • قابلیت نصب  Flash drop  و نرم افزار DWL2 را دارد.
  • سافت استارت باعث استارت و استپ سیستم بدون ضربه می شود.
  • موجب کاهش هزینه ها، مخصوصا هزینه های تعمیر ونگهداری می شود.