تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • رله مانیتورینگ عایقی برای مانیتورینگ میزان نشتی به زمین در سیستم های TI کاربرد دارد.
  • رله مانیتورینگ عایقی از سیستم در برابر اضافه جریان و کاهش جریان، اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ و نیز از بین رفتن فاز و یا حتی بالانس نبودن فازها و عدم توالی فاز محافظت می‌کنند.

رله مانیتورینگ عایقی دارای ویژگی های زیر می باشد:

  • توانایی مشاهده ترشهولد بالا و پایین در یک زمان را دارد.
  • توانایی مانیتور کردن اضافه ولتاژ و کاهش ولتاژ را دارد.
  • توانایی مانیتور کردن اضافه جریان و کاهش جریان را دارد.
  • نصب و راه‌اندازی بسیار ساده و آسان دارد.