تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID Controller Autonics TZN4L-14R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4H-A4C

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4H-A4R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4H-A4S

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4L-A4C

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4L-A4R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID controller آتونیکس Autonics TZN4L-A4S

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس Autonics TCN4L-24R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس Autonics TZ4H-A4C

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس Autonics TZ4H-A4R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس Autonics TZ4H-A4S

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس Autonics TZN4S-14S

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

PID کنترلر آتونیکس TZN4L-14S

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

پروسه کنترلر SANUP SDM-7000N

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

پی آی دی کنترلر TZN4L-14C

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترمو متر دیجتالی SAMWON SU-105IP

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات S.S.H Tronic تیپ K ایرانی TCKRA100

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات TZN4L-B4S RS485

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات آتونیکس 48*48 TZ4ST-14R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات آتونیکس تابلویی Autonics TZN4M-A4R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات آتونیکس دیجیتالی Autonics TC4Y-14R

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

ترموستات آتونیکس دیجیتالی Autonics TK4L-14RN

تماس بگیرید
  • کنترلر دما با تنظیم دیجیتالی بر اساس پارامترهای متفاوت به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. این پارامترها شامل سایز ترموستات، نوع سنسور دمایی، نوع نصب، بازه دمایی کارکرد، روش کنترل دما، نوع خروجی ترموستات، آنالوگ یا دیجیتال بودن و … می‌شود.
  • کنترلر دما با تنظیم دیجیتالی در انواع تابلویی، ریلی، دیواری، داکتی و … ساخته شده و مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.
  • کنترلر دما با تنظیم دیجیتالی دارای خروجی با انواع مختلفی شامل خروجی رله و خروجی SSR هستند.