تماس بگیرید
تماس بگیرید

آمپرمتر رله دار

آمپرمتر AC دیجیتال MT4W-AA-41

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • در تجهیزات برق قدرت و سه فاز از آمپرمتر رله دار بسیار استفاده می‌شود. آمپرمترهای رله دار جزو میترهای تابلویی هستند که در دو نوع آمپرمتر دیجیتال و آنالوگ وجود دارند. در این بخش ما به معرفی و فروش آمپرمتر رله دار دیجیتال می‌پردازیم. این آمپرسنج‌ها بر روی درب تابلوهای کنترل برق نصب می‌شوند و اندازه‌گیری جریان عبوری را انجام می‌دهند.
  • آمپرمتر رله دار دیجیتال درارای صفحه نمایشی است که پارامترهای مورد نیاز را نمایش می‌دهد و همچنین امکاناتی مانند تغییر واحد و … نیز دارند که با توجه به مدل آمپرمتر رله دار این آپشن‌ها متغیر است.