تایمر Timer

Fotek Analog Timer H2Y-30H

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • تایمر آنالوگ فوتک یک تایمر مولتی رنج تابلویی است که به صورت ریلی قابل نصب است.
  • تایمر آنالوگ فوتک دارای دیپ سوئیچ برای تنظیم آسان زمان می باشد.
  • قابلیت بررسی وضعیت خروجی آسان با دو چراغ نمایش LED را دارا است.
  • تایمرهای آنالوگ توانایی اندازه گیری زمان از چندمیلی ثانیه تا چند ساعت را دارند.