تایمر Timer

Analog Timer ATE-60M

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تایمر Timer

Autonics Timer ATE-30S

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • تایمر آنالوگ آتونیکس دارای 6 نوع حالت عملکرد خروجی می باشد.
  • تایمر آنالوگ آتونیکس دارای 16 نوع محدوده زمانی می باشد.
  • در صنایع مختلف آشپزخانه های صنعتی، صنایع غذایی و دارویی، صنایع بسته بندی استفاده می شوند.
  • تنظیم آسان زمان، حالت عملیات خروجی و  بررسی وضعیت خروجی آسان با صفحه نمایش LED می باشد.