ترانس اتو
 • ترانس اتو از یک سیم‌پیچ مشترک بین اولیه و ثانویه تشکیل شده که بر روی هسته آهنی پیچیده شده است. در بسیاری از صنایع به ویژه در آزمایشگاه‌ها ایزوله بودن ترانس اهمیتی ندارد و فقط نیاز به تغییر سطح ولتاژ است. در این موارد از ترانس اتو به جای ترانس ایزوله استفاده می‌شود. وزن کم و قیمت ارزان‌تر ترانس اتو در مقایسه با ترانس ایزوله می‌تواند مصرف کنندگان را برای استفاده از این دسته از ترانس‌ها تشویق کند.
 • ترانس اتو در دو مدل تک فاز و سه فاز ساخته می‌شود. از مزایای ترانس اتو می‌توان به تلفات کمتر و راکتانس‌های نشتی کمتر اشاره کرد. همچنین در ترانس اتو امکان دریافت خروجی‌های مختلف وجود دارد.

ترانس اتو 20 محصول وجود دارد

زیرشاخه ها

 • ترانس اتو تک فاز به تک فاز
  • ترانس اتو تک فاز به تک فاز اتصال خاصی از ترانسفورماتورهای تک فاز هستند. در ترانس اتو تک فاز می‌توان به ولتاژ خروجی متغیر از نوع AC دست یافت. ترانس اتو تک فاز حاوی یک سیم‌پیچ مشترک پیچیده شده بر روی هسته می‌باشند و خروجی توسط انشعاب بر روی این سیم‌پیچ مشخص می‌شود.
  • در ترانس اتو تک فاز علاوه بر پیوند مغناطیسی پیوند الکترونیکی نیز بین سیم‌پیچ‌های اولیه و ثانویه (که سیم‌پیچ مشترکی را تشکیل می‌دهند) وجود دارد. عملکرد ترانس اتو تک فاز شبیه ترانس تک فاز است.
 • ترانس اتو سه فاز به سه فاز
  ترانس اتو سه فاز به سه فاز
  • ترانس اتو سه فاز به سه فاز در طول مسیر نیروگاه تا بار برای افزایش یا کاهش ولتاژ استفاده می‌شود. ترانس اتو سه فاز از نظر ساختمان ظاهری بر دو نوع است.
  • ترانس اتو سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تک فاز تشکیل شده‌اند. در این نوع 4 مدل اتصال بین سیم‌پیچ اولیه و ثانویه وجود دارد.
  • ترانس اتو سه فاز یک پارچه که حاوی یک هسته مشترک می‌باشد. در این نوع، سیم‌پیچ اولیه و ثانویه هر فاز بر روی یک پایه قرار دارد.
 • ترانس لباسشویی ژاپنی Melal MTA-11-220-110-100 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این ترانس لباسشویی تک فاز بوده و مقدار ورودی آن VAC 220 است. خروجی این ترانس لباسشویی ژاپنی VAC 110 می‌باشد و توان آن W 100 است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس بخاری ژاپنی Melal MTA-11-220-110-500 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس بخاری تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 110 است. این ترانس بخاری ژاپنی دارای جریان 4.5 آمپر می‌باشد.

  7 نقد(ها)
  بیشتر
 • اتوترانس سه فاز Melal MTA-33-380-220-2000 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این اتوترانس سه فاز دارای ورودی VAC 380 است. خروجی این اتوترانس VAC 220 می‌باشد و توان آن W 2000 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 200 وات قالپاقی دارای کد Melal MTA-11-220-110-200 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس قالپاقی تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانس تبدیل دارای جریان 2 آمپر می‌باشد.

  3 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور سه فاز Melal MTA-33-380-220-5000 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این ترانسفورماتور سه فاز دارای ورودی VAC 380 است. خروجی این ترانس VAC 220 می‌باشد و توان آن W 2000 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تبدیل 220 به 110 با توان 350 وات دارای کد Melal MTA-11-220-110-350-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور تبدیل تک فاز VAC 220 بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانسفورماتور تبدیل دارای جریان 4 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله سه فاز 380 به 220 با توان 2000 وات دارای کد Melal MT-33-380-220-2000 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله سه فاز 380 VAC بوده و خروجی آن 220 VAC است. این ترانس ایزوله دارای توان 2000 وات می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس سه فاز ستاره به ستاره با کدMelal MT-33-110-220-10000-50-SS  از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. این اتوترانس سه فاز دارای ورودی VAC 110 است. خروجی این اتوترانس VAC 220 می‌باشد و توان آن W 10000 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس لباسشویی Melal MTA-11-220-110-750 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این ترانس لباسشویی تک فاز بوده و مقدار ورودی آن VAC 220 است. خروجی این ترانس لباسشویی VAC 110 می‌باشد و توان آن W 750 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس لباسشویی ژاپنی 220 به 110 با توان 1000 وات دارای کد Melal MTA-11-220-110-1000 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 110 است. این ترانس لباسشویی دارای جریان 9 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس لباسشویی وارداتی Melal MTA-11-220-110-1500 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این ترانس لباسشویی تک فاز بوده و مقدار ورودی آن VAC 220 است. خروجی این ترانس لباسشویی وارداتی VAC 110 می‌باشد و توان آن W 1500 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 2000 وات دارای کد Melal MTA-11-220-110-2000-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس تک فاز فیوزدار 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانس تبدیل دارای جریان 18 آمپر می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 2500 وات فیوزدار دارای کد Melal MTA-11-220-110-2500-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس فیوزدار تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانس تبدیل دارای جریان 23 آمپر می‌باشد.

  3 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس بخاری گازی ژاپنی Melal MTA-11-220-110-3000 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. این ترانس بخاری تک فاز بوده و مقدار ورودی آن VAC 220 است. خروجی این ترانس بخاری گازی ژاپنی VAC 110 می‌باشد و توان آن W 3000 است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 200 وات فیوزدار دارای کد Melal MTA-11-220-110-200-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور فیوزدار تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانسفورماتور دارای جریان 2 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 2500 وات دارای کد Melal MTA-11-220-110-2500 از ترانسفورماتورهای برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. جریان این ترانسفورماتور 23 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تبدیل ولتاژ 220 به 110 با توان 2000 وات دارای کد Melal MTA-11-220-110-2000 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور تک فاز قالپاقی 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. جریان این ترانسفورماتور 18 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تبدیل 220 به 110 با توان 350 وات قالپاقی دارای کد Melal MTA-11-220-110-350 از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس قالپاقی تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن 110 VAC است. این ترانس تبدیل دارای جریان 4 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تبدیل 220 به 110 با توان 500 وات دارای کدMelal MTA-11-220-110-500-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانس تبدیل فیوز دار 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 110 است. این ترانس تبدیل فیوز دار دارای جریان 4.5 آمپر می‌باشد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تبدیل 220 به 110 با توان 1000 وات فیوز دار دارای کد Melal MTA-11-220-110-1000-PF از ترانس‌های برند ملل سری MTA می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 110 است. این ترانسفورماتور فیوز دار دارای جریان 9 آمپر می‌باشد.

  8 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف