پرده نوری
چشم پرده ای
 • پرده نوری (light curtain) و یا به عبارتی "چشم دروازه ای" دستگاهی اپتو الکترونیکی است، که به عنوان دستگاه های تشخیص حضور در مسافت کوتاه برای محافظت از پرسنل در مجاورت ماشین آلات در حال حرکت با امکان ایجاد صدمه مانند پرس، بادگیر و پالت استفاده می شوند.
 • پرده نوری به صورت جفت با فرستنده و گیرنده مورد استفاده قرار می گیرند. فرستنده چشم پرده ای طیف وسیعی از پرتوهای نور مادون قرمز موازی را به گیرنده ارائه می دهد که از تعدادی سلول فوتوالکتریک تشکیل شده است. هنگامی که یک شیء از یک یا چند تیر عبور می کند، سیگنال توقف به تجهیزات محافظت شده ارسال می شود تا از بروز حوادث جلوگیری کنند. چشم دروازه ای در صورت شناسایی یک شی، قدرت حرکتی را متوقف می کند.
 • پرده نوری انواع مواد را حس می کند. عمر طولانی دارد. دارای محدوده سنجش طولانی و بسیار قابل اعتماد است. همچنین عکس العمل سریعی دارد.

پرده نوری 23 محصول وجود دارد

 • چشم پرده ای LC-08، دارای جنس بدنه پلاستیکی می باشد. در این مدل از چشم پرده ای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول چشم پرده ای 175mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm بوده است. ولتاژ تغذیه در چشم پرده ای LC-08 حدود (18-35)VDC می باشد. همچنین نوع خروجی Dark On با کمیت خروجی NPN می باشد. اتصال در این مدل از نوع کانکتور M8 است و دارای درجه حفاظت IP66 با...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم دروازه ای LC-12، با ولتاژ تغذیه (18-35)VDC بدنه ای از جنس پلاستیک دارد. چشم دروازه ای LC-12 دارای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول 275mm می باشد. همچنین فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm است. نوع خروجی در این چشم دروازه ای Dark On با کمیت خروجی NPN است. نوع اتصال چشم دروازه ای LC-12 کانکتور M8 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شبکه نوری LC-16، دارای بدنه پلاستیکی می باشد. شبکه نوری LC-16 حداکثر فاصله دیدی که پشتیبانی می کند حدود 3.5 متر، با طول شبکه نوری 375mm است. ولتاژ تغذیه ای با مقدار (18-35)VDC دارد و فاصله ای که بین چشم ها در هر ردیف وجود دارد 20 mm است. خروجی در این شبکه نوری از مدل Dark On است و کمیتی با نوع NPN دارد. نوع اتصال در شبکه نوری LC-16 ، کانکتور M8 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور دروازه ای LC-24، با نوع اتصال سنسور کانکتور M8 بدنه ای از جنس پلاستیک دارد. در سنسور دروازه ای LC-24 حداکثر فاصله 3.5 متر با طول سنسور 575mm است. ولتاژ تغذیه در این سنسور (18-35)VDC، فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm و دارای خروجی نوع Dark On با کمیت NPN است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرده نوری LC-32، دارای جنس بدنه پلاستیکی است. در این مدل از چشم پرده ای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول چشم پرده ای 775mm است. فاصله چشم ها در هر ردیف 20 mm می باشد. ولتاژ تغذیه در پرده نوری LC-32 حدود (18-35)VDC است. همچنین نوع خروجی Dark On با کمیت خروجی NPN می باشد. اتصال در این مدل از نوع کانکتور M8 است با درجه حفاظت IP66 و استاندارد UR دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم پرده ای LC-40، ولتاژ تغذیه ای حدود (18-35)VDC دارد. این (Curtain sensor) بدنه اش از جنس پلاستیک است. چشم پرده ای LC-40 دارای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول 975mm می باشد. همچنین فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm است. نوع خروجی در چشم پرده ای LC-40 از نوع Dark On با کمیت خروجی NPN است. نوع اتصال چشم پرده ای LC-40 کانکتور M8 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Light Grids NA-04، نوعی "پرده نوری" با ولتاژ تغذیه (18-35)VDC بدنه ای از جنس پلاستیک دارد. Light Grids NA-04 دارای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول 440 mm می باشد. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm است. نوع خروجی در Light Grids NA-04 از نوع Dark On با کمیت خروجی NPN است. نوع اتصال Light Grids NA-04 از کانکتور M8 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • curtain Photoelectric Sensor NA-08، نوعی "چشم پرده ای" است که دارای جنس بدنه پلاستیکی می باشد. در این مدل از چشم پرده ای حداکثر فاصله دید 3.5 متر و طول چشم پرده ای 440 mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm بوده است. ولتاژ تغذیه در curtain Photoelectric Sensor NA-08 حدود (18-35)VDC می باشد. همچنین نوع خروجی Dark On با کمیت خروجی NPN می باشد. اتصال در...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Curtain sensor NA-12 و یا "شبکه نوری" دارای بدنه پلاستیکی می باشد. ولتاژ تغذیه ای با مقدار (18-35)VDC دارد و فاصله ای که بین چشم ها در هر ردیف وجود دارد 20 mm است. خروجی در این شبکه نوری از مدل Dark On است و کمیتی با نوع NPN دارد. نوع اتصال در Curtain sensor NA-12 ، کانکتور M8 است. Curtain sensor NA-12 حداکثر فاصله دیدی که پشتیبانی می کند حدود 3.5 متر، با...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم پرده ای NA-16 حداکثر فاصله دید 3.5 متر دارد و طول این چشم پرده ای 440 mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 40 mm بوده و دارای جنس بدنه پلاستیکی می باشد. ولتاژ تغذیه در چشم پرده ای NA-16 حدود (18-35)VDC می باشد. اتصال در این مدل از نوع کانکتور M8 می باشد. همچنین نوع خروجی چشم پرده ای NA-16 از نوع Dark On با کمیت خروجی NPN است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم دروازه ای BWC40-04H 18CM دارای حداکثر فاصله دید 3.2 متر و طول 1100 mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 10 mm بوده و دارای جنس بدنه فلزی می باشد. ولتاژ تغذیه در چشم دروازه ای BWC40-04H 18CM حدود (30-10)VDC است. اتصال در این مدل، از نوع سیم دار می باشد. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP و دارای ویژگی خاص lo-Link است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شبکه نوری BWC40-10H دارای جنس بدنه فلزی می باشد. حداکثر فاصله دید 3.2 متر و طول چشم پرده ای 1100 mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 10 mm بوده است. اتصال در شبکه نوری BWC40-10H از نوع سیم دار می باشد. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است و دارای ویژگی خاص lo-Link است. ولتاژ تغذیه در شبکه نوری BWC40-10H 18CM حدود (30-10)VDC می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور دروازه ای BWC40-10H 42CM دارای جنس بدنه فلزی است. حداکثر فاصله دید 3.2 متر و طول چشم پرده ای 1100 mm می باشد. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 10 mm است. سنسور دروازه ای BWC40-10H 42CM دارای ویژگی خاص lo-Link است. ولتاژ تغذیه در سنسور دروازه ای BWC40-10H 42CM حدود (30-10)VDC می باشد. اتصال در این مدل از نوع سیم دار بوده و نوع خروجی آن Light On با کمیت...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرده نوری BWC40-16H 66CM دارای بدنه فلزی می باشد. ولتاژ تغذیه در پرده نوری BWC40-16H 66CM حدود (30-10)VDC می باشد. اتصال در این مدل از نوع سیم دار است. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP بوده و دارای ویژگی خاص lo-Link است. حداکثر فاصله دید 3.2 متر و طول چشم پرده ای 1100 mm است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 10 mm می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Light Grids F3SJ-E0305P25 یا به عبارتی "چشم پرده ای" دارای بدنه فلزی می باشد. ولتاژ تغذیه در Light Grids F3SJ-E0305P25 حدود (24)VDC می باشد. اتصال در این مدل از نوع سیم دار می باشد. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است. حداکثر فاصله دید 7 متر و طول چشم پرده ای (185mm - 1105mm) است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Curtain sensor F3SJ-E0465P25 یا به عبارتی "چشم دروازه ای" جنس بدنه فلزی دارد. ولتاژ تغذیه در Curtain sensor F3SJ-E0465P25 حدود  24 VDC می باشد. حداکثر فاصله دید 7 متر و طول چشم پرده ای (185mm-1105mm) است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm بوده و اتصال در این مدل از نوع سیم دار است. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شبکه نوری F3SJ-E0185P25 دارای ولتاژ تغذیه 24 VDC می باشد. طول چشم پرده ای (185mm-1105mm) است. حداکثر فاصله دید 7 متر و بدنه شبکه نوری F3SJ-E0185P25 از جنس فلز است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 20 mm می‌باشد. اتصال در این مدل از نوع سیم دار است. همچنین خروجی در شبکه نوری F3SJ-E0185P25 از نوع Light On با کمیت خروجی PNP است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم دروازه ای F3SN-A0189P14 دارای طول چشم (189mm-1125mm) است. حداکثر فاصله دید 7 متر و بدنه چشم دروازه ای F3SN-A0189P14 از جنس فلز است. فاصله بین چشم ها در چشم دروازه ای F3SN-A0189P14 در هر ردیف 9 mm بوده و اتصال در این مدل از نوع کانکتور M12 است. همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است. ولتاژ تغذیه در چشم دروازه ای F3SN-A0189P14 حدود 24 VDC می...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم پرده ای F3SN-A0315P14 دارای اتصال کانکتور M12 است. طول چشم پرده ای (185mm-1105mm) است. حداکثر فاصله دید 7 متر و بدنه چشم پرده ای F3SN-A0315P14 از جنس فلز است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 9 mm بوده است.  همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است. ولتاژ تغذیه در چشم پرده ای F3SN-A0315P14 حدود 24 VDC می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پرده نوری F3SN-A1207P25 دارای کانکتور M12 است. طول پرده نوری (217mm-1822mm) است. حداکثر فاصله دید 10 متر و بدنه پرده نوری F3SN-A1207P25 از جنس فلز است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 15 mm بوده است.  همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است. ولتاژ تغذیه در پرده نوری F3SN-A1207P25 حدود 24 VDC می باشد. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور پرده ای Omron F3SJ-A2220P55 دارای کانکتور M12 است. طول پرده نوری (270mm-1570mm) است. حداکثر فاصله دید 9 متر و بدنه F3SJ-A2220P55 از جنس فلز است.  همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی PNP است.  تعداد بیم ها در هر ردیف 45 عدد می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چشمی صنعتی F3SJ-A2495N30 دارای کانکتور M12 است. طول این پرده نوری 2495 mm است. حداکثر فاصله دید 7 متر و بدنه سنسور چشمی صنعتی F3SJ-A2495N30 از جنس فلز است.  همچنین نوع خروجی Light On با کمیت خروجی NPN دارد. تعداد بیم ها در هر ردیف 100عدد می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • چشم پرده ای LC-04E، دارای جنس بدنه پلاستیکی می باشد. در این مدل از چشم پرده ای حداکثر فاصله دید 75 میلی متر  است. فاصله بین چشم ها در هر ردیف 25 mm بوده است. ولتاژ تغذیه در چشم پرده ای LC-04E حدود (18-35)VDC می باشد. همچنین نوع خروجی  NPN/NCو NO/NPN می باشد. اتصال در این مدل از نوع کانکتور M12 است و دارای درجه حفاظت IP65 می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
جنس بدنه چشم
حداکثر فاصله دید
طول چشم پرده ای
فاصله بین چشم ها در هر ردیف
کمیت خروجی
کاربرد و ویژگی خاص
درجه حفاظت
استانداردها