تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor NA-12

تماس بگیرید

تایمر Timer

Fotek Analog Timer H2Y-30H

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

Fotek humidity controller DPM-1-S

تماس بگیرید

SSR تک فاز برای بار اهمی

FOTEK SSR-M01DA

تماس بگیرید

تجهیزات اتوماسیون صنعتی

humidity controller Fotek DPM-2-S

تماس بگیرید

پرده نوری

Light Grids NA-04

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR سه فاز Fotek TSR-25AA

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR سه فاز Fotek TSR-40AA

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR سه فاز Fotek TSR-75AA

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR سه فاز فوتک TSR-25DA-H

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR سه فاز فوتک TSR-75DA-H

تماس بگیرید

SSR بار موتوری HPR فوتک

SSR فوتک موتوری Fotek HPR-100AA

تماس بگیرید

SSR تک فاز فیوز دار

SSR فیوز دار Fotek SSR-F-40DA-H

تماس بگیرید

SSR تک فاز فیوز دار

SSR فیوز دار فوتک SSR-F-40DA

تماس بگیرید

SSR بار موتوری HPR فوتک

SSR موتوری تک فاز فوتک HPR-60DA

تماس بگیرید

SSR بار موتوری ESR فوتک

SSR موتوری سه فاز فوتک ESR-60DA

تماس بگیرید

SSR تک فاز/ SSR سه فاز

SSR ولتاژ بالا فوتک TSR-40DA-H

تماس بگیرید

تاکومتر Tachometer

Tachometer FOTEK SM-20

تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

wheel encoder WE-M1

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید