تبدیل الکتروموتور سه فاز بصورت تکفاز

تبدیل الکتروموتور سه فاز بصورت تکفاز 
موتورهاي سه فاز ، ميتوانند بجاي موتورهاي يك فاز به شبكه اتصال داده شود به شرط آنكه براي ايجاد ميدان دوار توسط اختلاف فاز از يك خازن استفاده شود در قسمتي كه خازن با سيم پيچي موازي يا سري وصل ميشود جريان جلو افتاده ، بدين ترتيب در مدار اختلاف فاز به وجود مي آيد و ميدان دوار ايجاد ميشود .جهت گردش موتور بستگي به طرز اتصال سيم پيچي كمكي و خازن دارد.


چگونه یک موتور سه فاز را با استفاده از یک منبع تغذیه تکفاز راه اندازی کنیم؟
در واقع موتور سه فاز می تواند با کمک یک خازن دایم کار با یک منبع تغذیه تک فاز کار کند. این قطعه کوچک (خازن) برای راه اندازی و فعالیت یک موتور سه فاز در هنگام تغذیه با منبع تکفاز بسیار مفید است.


برای یک موتور سه فاز با منبع تغذیه تکفاز، چگونه باید خازن را نصب و سیم کشی کرد؟
1) سیم کشی خازن برای اتصال مثلث
2) سیم کشی خازن برای اتصال ستاره

نظرات بازدیدکنندگان