تلفیق Microsoft Remote Assist و Virtual Reality جهت استفاده در صنعت

تلفیق Microsoft Remote Assist و Virtual Reality جهت استفاده در صنعت 

اپراتور به مشکل در نصب برنامه دستگاه بر میخورد. با مسوول ان تماس میگیرد. نتیجه این است که مشکل سخت افزاری است و از برق سیستم می باشد.سپس با کارشناس برق تماس میگیرد. او با دیدن تابلو برق مشکل را فهمیده و از اپراتور میخواهد که سیم قطع شده را وصل کند.
کل این ماجرا در حد 30 ثانیه طول میکشد چرا که با استفاده از عینک ویژوال ارتباط صوتی و تصویری به راحتی انجام میپذیرد

نظرات بازدیدکنندگان