لیست محصولات این تولید کننده LANBAO

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • سنسور القایی LE81VF15DPO-E1 از برند LANBAO و مکعبی می باشد، این سنسور فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی LE81VF15DPO-E1 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس آلومینیوم  است. دارای استاندارد CE می باشد. این سنسور از نوع Flushed سرتخت می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی LR04QAF15DPOY-E1 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 4 میلی متر فاصله دید 1.5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی LR04QAF15DPOY-E1 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی LR12XBF04DPOY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی LR12XBF04DPOY-E2 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی LR12XCN04ATO LANBAO دو سیمه با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12 میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی سنسور القایی LR12XCN04ATO LANBAO از نوع NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی PNP لانباوو LR05AF15DPOY-E1 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 5 میلی متر فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی PNP لانباوو LR05AF15DPOY-E1 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی دید بالا LR12XBN08DPRY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی دید بالا LR12XBN08DPRY-E2 از نوع PNP/NC+NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سرتخت لانباوو LR30XBF15DPRY با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سرتخت لانباوو LR30XBF15DPRY از نوع PNP/NO+NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سوکتی LR08-XBF02-DPCY-E1 M8 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 8میلی متر فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سوکتی LR08-XBF02-DPCY-E1 M8 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سوکتی LR08-XBF02-DPCY-E2 M12 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 8میلی متر فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سوکتی LR08-XBF02-DPCY-E2 M12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سوکتی LR12-XBF04-DPCY-E1 M8 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. سنسور القایی سوکتی LR12-XBF04-DPCY-E1 M8 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سوکتی LR12-XBF04-DPCY-E2 M12 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سوکتی LR12-XBF04-DPCY-E2 M12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی غیرشیلد LR30XBN22DPOY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 22 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی غیرشیلد LR30XBN22DPOY-E2 از نوع NO (Normal Open)/PNP می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی فشار بالا LR18XBF02DPOB-E2 با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی فشار بالا LR18XBF02DPOB-E2 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی فلت LE50SF05DNO با شکل ظاهری فلت از برند لانباوو می باشد. این نوع سنسور القایی فاصله دید 5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی فلت LE50SF05DNO از نوع NO/NPN می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی قطر 12 LR12XBF02DPO PNP سه سیمه با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی قطر 12 LR12XBF02DPO PNP از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی قطر 12 سوکتی LR12XBF04DNRY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی قطر 12 سوکتی LR12XBF04DNRY-E2 از نوع NPN/NC+NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی قطر 30 LR30XCF22DPOY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 22 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی قطر 30 LR30XCF22DPOY-E2 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی لانباوو LE81VF15DNO فاصله دید 1.5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی لانباوو LE81VF15DNO از نوع NPN/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس آلومینیوم  است. دارای استاندارد CE می باشد. این سنسور از نوع Flushed سرتخت می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی لانباوو LR12XCN10DPOY سه سیم  با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی لانباوو LR12XCN10DPOY از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی مکعبی فلت دید 8 میل LE50SN08DNO با شکل ظاهری فلت از برند لانباوو می باشد. این نوع سنسور القایی فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی مکعبی فلت دید 8 میل LE50SN08DNO از نوع NO/NPN می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی مکعبی نازک LE81VF15DPO فاصله دید 1.5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی مکعبی نازک LE81VF15DPO از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس آلومینیوم  است. دارای استاندارد CE می باشد. این سنسور از نوع Flushed سرتخت می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سوکتی CR30CF10DPR-E2 از برند لانباوو می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، سنسور خازنی سوکتی CR30CF10DPR-E2 دارای خروجی PNP-NO/NC  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی پلاستیکی CR30SCN15DPR-E2 از برند لانباوو می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 15 میلی متر است، سنسور خازنی پلاستیکی CR30SCN15DPR-E2 دارای خروجی PNP-NO/NC  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی سوکتی LR12XBF02DPOY-E2 با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی سوکتی LR12XBF02DPOY-E2 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نامور قطر 12 سیم دار LR12XAF02FLCN یک سنسور القایی ضد انفجار است. این سنسور نامور دو سیمه دارای تغذیه 8.2 VDC می‌باشد و فاصله حساسیت آن 2 میلی متر است. قطر سنسور نامور قطر 12 سیم دار LR12XAF02FLCN مقدار 12 میلی متر و حداکثر فرکانس خروجی آن 2000 هرتز می‌باشد..

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نامور لانباوو LR08AF15FLCN یک سنسور القایی ضد انفجار است. این سنسور نامور دو سیمه دارای تغذیه 8.2 VDC می‌باشد و فاصله حساسیت آن 1.5 میلی متر است. قطر سنسور نامور لانباوو LR08AF15FLCN مقدار 8 میلی متر و حداکثر فرکانس خروجی آن 2500 هرتز می‌باشد..

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نامور لانباوو LR18XAN08FLCN یک سنسور القایی ضد انفجار و از نوع معمولی سربلند است. این سنسور نامور دو سیمه دارای تغذیه 8.2 VDC می‌باشد و فاصله حساسیت آن 8 میلی متر است. قطر سنسور نامور لانباوو LR18XAN08FLCN مقدار 18 میلی متر و حداکثر فرکانس خروجی آن 1000 هرتز می‌باشد..

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری PTF-DM5SK از برند lanbao با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 5 متری است. سنسور نوری PTF-DM5SK دارای تغذیه (240-24) VDC(12-240)/VAC می باشد. دارای خروجی از نوعNO+NC با قابلیت انتخاب است. وضعیت عملکرد این سنسور از نوع ( Dark On,Light ON) می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری پوش پول PTE-BC200DFB-E2 از برند Lanbao با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 2 متری است. سنسور نوری پوش پول PTE-BC200DFB-E2 دارای تغذیه VDC(10-30) می باشد. دارای خروجی PNP+NPN NO+NC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور کد رنگ SPM-TNR-RG از برند لانباوو از نوع مکعبی است. این سنسور کنتراست دارای ولتاژ ورودی (24-12)VDC و فاصله تشخیص 10 میلی متر است. سنسور کد رنگ SPM-TNR-RG دارای خروجی از نوع NPN می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف