لیست محصولات این تولید کننده FRABA

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • انکودر خروجی آنالوگ UCD-AC1P5-PPPP-L100-PRM یکی از انکودرهای برند فاربا (FARBA) است. این انکودر دارای خروجی آنالوگ و قابل برنامه ریزی است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 8-32 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 58 و 10 میلی متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر شفت دار UCD-IPH-XXXXX-05M0-2TW یکی از انکودرهای افزایشی قابل برنامه ریزی است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-Pull یا همان HTL است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 4.75-30 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 50 و 8 میلی متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر هالوشفت قابل برنامه ریزی UCD-IPH00-XXXXX-HFSS-2RW یکی از انکودرهای افزایشی قابل برنامه ریزی است. این انکودر از نوع Blind Hollow است و سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-Pull است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 4.75-30 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 58 و 15 میلی متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف