سنسور مغناطیسی رسابرد
سنسور مغناطیسی
 • سنسور مغناطیسی رسابرد بر مبنای میدان مغناطیس عمل می کند و قابلیت و امکاناتی که دارد تحت تاثیر میدان مغناطیسی تغییر می کند.
 • سنسور مغناطیسی رسابرد به سبب ساختار مناسب که دارند در محیط های آلوده چرب و روغنی بخوبی عمل می کند.
 • سنسور مغناطیسی رسابرد شدت مغناطیسی را تشخیص می دهد بنابراین فاصله دید و سرعت آن بسته به قدرت آهنربایی است که به سنسور مغناطیسی نزدیک می شود.
 •  به سنسور مغناطیسی سنسور جک نیز گفته می شود که علت آن کاربرد فراوان آنها در جک های هیدرولیکی است.

سنسور مغناطیسی رسابرد 26 محصول وجود دارد

 • سنسور مغناطیسی مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-CAD از سنسورهای مغناطیسی سری MSP میباشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن بین 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی مکعبی MSP10-5-CAD دارای دو سیم بوده و جنس بدنه آن می‌تواند پلاستیک یا پلی پروپیلن باشد.

  2,050,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور آهنربا مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-CN از سنسورهای مغناطیسی سری MSP میباشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن بین 5 میلی متر است. سنسور آهنربا مکعبی MSP10-5-CN دارای سه سیم بوده و جنس بدنه آن می‌تواند پلاستیک یا پلی پروپیلن باشد.

  2,050,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور حساس به آهنربا مکعبی با کد MSP10-5-CP از سنسورهای مغناطیسی رسا برد سری MSP می‌باشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور حساس به آهنربا مکعبی MSP10-5-CP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  2,050,000 ریال موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور جک مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-N2 از سنسورهای مغناطیسی سری MSP می‌باشد. این سنسور در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور جک مکعبی MSP10-5-N2 دارای 4 سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  2,340,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی ایرانی رسا برد با کد MSP10-5-OAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی ایرانی MSP10-5-OAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  2,050,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور آهنربای رسا برد با کد MSP10-5-OP از سنسورهای مغناطیسی سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای رسا برد MSP10-5-OP دارای سه سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  2,050,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور میدان مغناطیسی رسا برد با کد MSP10-5-ON از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور میدان مغناطیسی MSP10-5-ON دارای سه سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  2,050,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی بدنه پلاستیکی رسا برد با کد MSP10-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی بدنه پلاستیکی MSP10-5-P2 دارای 4 سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  2,340,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور مغناطیسی سیلندری رسا برد با کد MSR12-5-CAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه‌ای شکل و در قطر 12 و طول 61 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی سیلندری MSR12-5-CAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  1,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور اثرهال رسا برد MSR12-5-CN از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه‌ای شکل بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور اثرهال رسا برد MSR12-5-CN دارای ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  1,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور شدت میدان مغناطیسی با کد MSR12-5-CP از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور سیلندری بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور شدت میدان مغناطیسی MSR12-5-CP سه سیمه و دارای ولتاژ تغذیه (30-10) VDC است.

  1,740,000 ریال موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی بدنه فلزی رسا برد با کد MSR12-5-OAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی بدنه فلزی MSR12-5-OAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  1,740,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور حساس به میدان مغناطیسی با کد MSR12-5-N2 از سنسورهای مغناطیسی رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور سیلندری بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور حساس به میدان مغناطیسی MSR12-5-N2 سه سیمه و دارای خروجی منفی می‌باشد.

  2,000,000 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی صنعتی رسا برد با کد MSR12-5-ON از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی صنعتی MSR12-5-ON دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  1,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور آهنربای صنعتی رسا برد با کد MSR12-5-OP از سنسورهای مغناطیسی سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای صنعتی MSR12-5-OP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  1,740,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور هال رسا برد MSR12-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور هال رسا برد MSR12-5-P2 دارای ولتاژ تغذیه (30-10) VDC بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  2,000,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور مغناطیسی قطر 18 با کد MSR18-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی قطر 18 MSR18-5-P2 دارای 4 سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  2,150,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور آهنربا قطر 18 با کد MSR18-10-CAD از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور آهنربا قطر 18 MSR18-10-CAD دارای دو سیم بوده و محدوده ولتاژ آن (250-10) VAC/DC است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مگنتیک صنعتی رسا برد با کد MSR18-10-CN از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مگنتیک صنعتی MSR18-10-CN دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی AC/DC با کد MSR18-10-OAD از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور مغناطیسی AC/DC رسا برد MSR18-10-OAD دارای دو سیم بوده و نوع خروجی آن (250-10) VAC/DC است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور آهنربای سه سیمه رسا برد با کد MSR18-10-CP از سنسورهای مغناطیسی سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای سه سیمه MSR18-10-CP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مگنتیک سیلندری با کد MSR18-10-OP از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور مگنتیک سیلندری رسا برد MSR18-10-OP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور آهنربای بدنه فلزی با کد MSR18-10-ON از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور آهنربای بدنه فلزی رسا برد MSR18-10-ON دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  1,880,000 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور کاپاسیتیو AC رسا برد CSR18-10-CA از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور کاپاسیتیو AC رسا برد CSR18-10-CA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی تریستوری می‌باشد.

  3,000,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور کاپاسیتیو سیلندری CSR18-10-OA از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور کاپاسیتیو سیلندری CSR18-10-OA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی تایریستوری می‌باشد.

  3,000,000 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • سنسور مغناطیسی MSR18-5-N2 از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی MSR18-5-N2 دارای دو سیم بوده و نوع خروجی آن (30-10) VDC است.

  2,150,000 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱

لیست مقایسه محصولات

انصراف