سنسور نوری FOTEK
سنسور نوری فوتک
 • سنسور نوری FOTEK دارای انواع مختلفی از جمله سنسور نوری یکطرفه و سنسور نوری دوطرفه است.
 • سنسور نوری FOTEK دارای انواع مختلفی از قطر ها و فاصله تشخیص برای کاربرد های متنوع است.
 • این سنسور نوری به لحاظ شیوه عملكرد به دو نوع Light on  و Dark on تقسیم بندی می شوند.
 • سنسور نوری FOTEK دارای پانل های بازتابنده نوع حسگر فوتوالکتریک هستند.
 • همچنین انواع سنسور نوری Autonics طیف گسترده ایی از ولتاژ ورودی را دارا می باشد.

سنسور نوری FOTEK 40 محصول وجود دارد

 • Fotek A3R-30X از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 30 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3R-30X دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3R-1MX از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 100 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. سنسور نوری Fotek A3R-1MX دارای تغذیه یVDC(12-240) VAC(240-24)می باشدو خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. سیم این محصول Oil Resistance می باشد  و به مرور زمان خشک...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3R-2MX از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 200سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. سنسور Fotek A3R-2MX دارای تغذیه VDC(12-240) VAC(240-24)می باشدو خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. سیم این محصول Oil Resistance و به طول 2 متر می باشد و به مرور...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3G-4MX از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 400 سانتی متر بوده و به صورت (retroreflective) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3G-4MX دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3G-4MXP از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 4.5 متر بوده و به صورت (retroreflective) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3G-4MXP دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی...

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3T-10MX از سنسورهای نوری دو طرفه مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 متر بوده و به صورت (Through-Beam) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3T-10MX دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3T-10MXP از سنسورهای نوری دو طرفه مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 متر بوده و به صورت (Through-Beam) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3T-10MX دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek A3T-20MX از سنسورهای نوری دو طرفه مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 20 متر بوده و به صورت (Through-Beam) کار می کند. خروجی آن به صورت رله ای بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3T-20MX دارای تغذیه یVDC(12-24), VAC(24-240) می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری یک طرفه CDR-30X از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 5 متری است. سنسور نوری یک طرفه CDR-30X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری یک طرفه CDR-30X از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 5 متری است. سنسور نوری یک طرفه CDR-30X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری CDM-2MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 2 متری است. سنسور نوری آینه ای  CDM-2MX دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری CDM-2MXB از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 2 متری است. سنسور نوری آینه ای  CDM-2MXB دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NC است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری CDT-10MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 10متری است. سنسور نوری دو طرفه CDT-10MX دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری R18-10X از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 10سانتی متر است. سنسور نوری کوچک یک طرفه R18-10X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری R18-30X از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 30 سانتی متر است. سنسور نوری یک طرفه R18-30X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری M18-3MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک و ضد آب می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 3 متر است. سنسور نوری کوچک آینه ای  M18-3MX دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری رو در رو T18-30MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 30 متری است. سنسور نوری کوچک دو طرفه T18-30MX دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری PH07-03N از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 30 میلی متر است. سنسور نوری  یک طرفه با قطر 7 میلی متر صاف PH07-03N دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری  PH08-03N از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 30 میلی متر است. سنسور نوری  یک طرفه با قطر 8 میلی متر صاف PH08-03N دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek MR-30X از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 30 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سنسور نوری Fotek MR-30X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. سیم این محصول Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.  

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری MR-60X از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 60 سانتی متر است. سنسور نوری یک طرفه MR-60X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری  MG-2MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 2 متری است. سنسور نوری آینه ای   MG-2MX دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek FR-2MX از چشم های نوری یک طرفه شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 2 متر بوده و به صورت یک طرفه کار می کند. خروجی آن به صورتPNP/NPN  بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek A3R-30X دارای تغذیه یVDC(10-30) می باشد. سیم این محصول Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FG-3MX+MR-1 از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 4 متری است. سنسور نوری آینه ای FG-3MX+MR-1 دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO/NC است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FG-3MX-V+MR-1 از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 4 متری است. سنسور نوری آینه ای  FG-3MX-V+MR-1 دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NC/NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FT-10MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 10 متری است. سنسور نوری دو طرفه  FT-10M دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO/NC است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FT-20MX از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 20 متری است. سنسور نوری دو طرفه  FT-20M دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO/NC است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek E2R-10N  از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. خروجی آن به صورت NPNبوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. چشم Fotek E2R-10N دارای تغذیه یVDC(10-30) می باشد. این سنسور نوری قابلیت دید شیشه وPET دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری E2G-2MN از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 2 متری است. سنسور نوری آینه ای  E2G-2MN دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NC/NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری E2T-4MN از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 6 متری است. سنسور نوری دو طرفه E2T-4MN دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NC/NO است. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری رو در رو SV-15 از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 15 سانتی متر است. مقاومت دمایی از -20 تا +60 درجه سانتی گراد از مزیت های چشم نوری رو در رو است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری رو در رو SV-2M از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 200 سانتی متر است. مقاومت دمایی از -20 تا +60 درجه سانتی گراد از مزیت های چشم نوری رو در رو است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری رو در رو استوانه ای کوچک  SC-30 از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری  دارای فاصله دید حداکثر 30 سانتی متر است. مقاومت دمایی از -20 تا +60 درجه سانتی گراد از مزیت های چشم نوری رو در رو است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek MDR-10X از چشم های نوری استوانه ای شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه  (Diffuse) کار می کند.دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. چشم Fotek MDR-10X دارای تغذیه ی VDC(10-30) می باشد. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek MDR-30X از چشم های نوری استوانه ای شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 30 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه  (Diffuse) کار می کند.دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. چشم Fotek MDR-30X دارای تغذیه ی VDC(10-30) می باشد. سیم این محصول 2 متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Fotek M3G-8MX از سنسورهای نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 8 متر بوده و IP-66  می باشد. خروجی آن به صورت رله ای بوده با وضعیت عملکرد NO است. چشم Fotek A3G-4MXP دارای تغذیه ی AC/DC (250-12)  می باشد. سیم این محصول 2متر و Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری آینه ای MDM-2MX NPN/PNP از چشم های نوری فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید1-2.5  متر می باشد. خروجی آن به صورت Normal Open می باشد. سنسور نوری آینه ای MDM-2MX NPN/PNP دارای تغذیه یVDC(10-30) می باشد. این سنسور دارای درجه حفاظت IP66 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FOTEK MR-10X از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است. سنسور نوری FOTEK MR-10X دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. سیم این محصول Oil Resistance می باشد و به مرور زمان خشک نمی شود به همین دلیل عمر طولانی دارد.  

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری FOTEK K2G-2MPE  از چشم های نوری مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید 10 سانتی متر بوده و به صورت یک طرفه (Diffuse) کار می کند. خروجی آن به صورت PNP بوده که قابلیت انتخاب Dark On/Light On برای کاربر وجود دارد. سنسور نوری FOTEK K2G-2MPE دارای تغذیه یVDC(10-30) می باشد. این سنسور نوری قابلیت دید شیشه وPET دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری سوکتی CDR-30X-M12 از برند Fotek با بدنه ای از جنس پلاستیک می باشد. این سنسور نوری دارای فاصله دید حداکثر 30 سانتی متری است. سنسور نوری سوکتی CDR-30X-M12 دارای تغذیه (10-30) VDC می باشد. دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف