سنسور القایی فوتک
سنسور القایی فوتک
 • سنسور القایی فوتک دارای دو نوع متفاوت از جمله سرتخت (Shielded ) و یا غیر شیلد (Unshielded) می باشد.
 • سنسور القایی FOTEK می توانند اجسام فلزی را شناسایی کند. تعداد آنها را شمارش کنند و ابعادشان را اندازه گیری نمایند.
 • سنسور القایی فوتک نوعی سنسور القایی می باشد که برای کاربردهای مختلف با قیمت مقرون به صرفه موجود است.
 • سنسور القایی FOTEK در مواردی که دسترسی با مشکل مواجه است و یا گرد و غبار و خاک زیادی وجود دارد بسیار کمک کننده می‌باشد.
 • سنسور القایی فوتک برای تشخیص نیاز به تماس مستقیم با اجسام فلزی ندارد.

سنسور القایی فوتک 28 محصول وجود دارد

 • Fotek PM08-02NB از سنسورهای القایی استوانه ای شکل فوتک می باشد. این سنسور القایی دارای فاصله دید 2 میلی متر است. سنسور Fotek PM08-02NB دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NC  می باشد. سیم این محصول به طول 2 متر و طریقه نصب بدون فلش می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PM08-02NE از سنسورهای القایی سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 8 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 2 میلی متر است، این سنسور القایی PM08-02NE  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی PM08-01NE از سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 8 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 1 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PM08-02NE  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی PM08-02PE از سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 8 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 1 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PM08-02PE  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 •  PM05-02N سنسور القایی از سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 5 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 1.5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30) و سرعت 2500HZ می باشد. این سنسور القایی PM05-02N  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سوییچ  القایی PM05-01N از سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 5 میلی متر  و فاصله دید آن  0.8 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PM05-01N  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PL-05N سوییچ القایی  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PL-05N  خروجی آن به صورت NPN بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PL-05P سوییچ القایی  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PL-05P  خروجی آن به صورت PNP بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی Fotek PL-08N از سنسورهای مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور القایی سه سیمه دارای فاصله دید 8 میلی متر است. سنسور Fotek PL-08N دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO  می باشد. سیم این محصول به طول 2 متر و طریقه نصب معمولی وغیر شیلد می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PL-08P سوییچ القایی  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 8 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PL-08P  خروجی آن به صورت PNP بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سوییچ القایی PS-05N  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PL-05N  خروجی آن به صورت NPN بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن می باشد .

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Fotek PS-05P از سنسورهای القایی مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور القایی دارای فاصله دید 5 میلی متر است. سنسور Fotek PS-05P دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت PNP بوده . سیم این محصول به طول 2 متر و جنس سیم ضد روغن و طریقه نصب سرتخت می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PP-05N سوییچ القایی  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PP-05N  خروجی آن به صورت NPN بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سوییچ القایی PP-05P  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PP-05P  خروجی آن به صورت PNP بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر است و IP67 می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PP-08N سنسور القایی تایوانی از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 8 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PL-05N  خروجی آن به صورت NPN بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی FOTEK QL-05NB سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 5 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30) می باشد. این سنسور القایی FOTEK QL-05NB  خروجی آن به صورت NPN و از نوع NC(Normal Close) است و همچنین این سنسور از نوع سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PS-25CV از سنسورهای القایی سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل مکعبی  با ابعاد 5*5  و فاصله دید آن حداکثر 25 میلی متر است، این سنسور القایی PS-25CV  خروجی آن به صورت PNP/NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PM30-20P-M12 از سنسورهای القایی سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 20 میلی متر است، این سنسور القایی PM30-20P-M12  خروجی آن به صورت PNP بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • PM12-04-PS از سنسورهای القایی سری PM از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است، این سنسور القایی PM12-04-PS  خروجی آن به صورت PNP بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و سیم دار با طول سیم 2 متر است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • FotekPP-08P از سنسورهای القایی مکعبی شکل فوتک می باشد. این سنسور القایی دارای فاصله دید 8 میلی متر و سرعت فرکانس 800 هرتز می باشد. سنسور Fotek PP-08P دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت PNP بوده . سیم این محصول به طول 2 متر و طریقه نصب معمولی می باشد.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی تایوانی PS-10S  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 10 میلی متر است و ولتاژ تغذیه(250-90 )VAC   می باشد. این سنسور القایی PS-10S  خروجی آن به صورت SCR و دوسیمه بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی سه سیم BS-04P از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و سرعت فرکانس 2 کیلو هرتز و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی BS-04P  خروجی آن به صورت PNP بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • سنسور القایی FOTEK BS-04N از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور مکعبی شکل و فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و سرعت فرکانس 2 کیلو هرتز و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. سنسور القایی FOTEK BS-04N  خروجی آن به صورت NO/NPNمی باشد.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • سنسور مکعبی SP-04P  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و ولتاژ تغذیه(30-10 )VDC می باشد.در سنسور مکعبی SP-04P خروجی آن به صورت PNP/NOو سه سیمه بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است. ابعاد این سنسور 7*11*22 میلی متر می باشد.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • سنسور القایی بالدار LS-04P  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و ولتاژ تغذیه(30-10 )VDC می باشد.در سنسور القایی بالدار LS-04P خروجی آن به صورت PNP/NOو سه سیمه بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • سنسور القایی مکعبی بالدار LS-04N  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و ولتاژ تغذیه(30-10 )VDC می باشد.در سنسور القایی مکعبی بالدار LS-04N خروجی آن به صورت NPN /NO و سه سیمه بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • سنسور القایی دید از بغل LS-04N-V  از سری PS از برند FOTEK می­ باشد، فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و ولتاژ تغذیه (30-10 )VDC می باشد.در سنسور القایی دید از بغل LS-04N-V خروجی آن به صورت NPN /NO و سه سیمه بوده و سیم دار با طول سیم 2 متر و جنس ضد روغن است.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • سنسور قلمی فوتک PM12-04N-M12 از سری PM می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12 میلی متر  و فاصله دید آن حداکثر 4 میلی متر است و ولتاژ تغذیه VDC(10-30)  می باشد. این سنسور القایی PM08-02PE  خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO می باشد و اتصال آن بصورت سوکتی است.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱

لیست مقایسه محصولات

انصراف