اس اس آر تک فاز Gold
Gold solid state relay

 • اس اس آر تک فاز Gold دارای نشانگر LED برای کنترل ورودی می باشند.
 • اس اس آر تک فاز Gold "کلیدزنی در صفر" (Zero cross) و فاز قابل کنترل "سوئیچینگ تصادفی" (Random switching) را دارا می باشند.
 • اس اس آر تک فاز Gold طراحی مدار با کارایی بالا را انجام می دهند.

اس اس آر تک فاز Gold 12 محصول وجود دارد

 • اس اس آر تک فاز گلد SAP6015D از رله‌های حالت جامد می‌باشد. جریان خروجی این اس اس آر 10 آمپر بوده. ورودی اس اس آر تک فاز گلد SAP6015D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6025D دارای جریان خروجی 25 آمپر است. ورودی رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6025D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6025D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • SSR تک فاز گلد SAP6040D دارای جریان خروجی 40 آمپر است. ورودی SSR تک فاز گلد SAP6040D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی SSR تک فاز گلد SAP6040D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله اس اس آر تک فاز گلد SAP6050D دارای جریان خروجی 50 آمپر است. ورودی رله اس اس آر تک فاز گلد SAP6050D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی رله اس اس آر تک فاز گلد SAP6050D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله الکترونیکی گلد SAP6075D دارای جریان خروجی 75 آمپر است. ورودی رله الکترونیکی گلد SAP6075D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی رله الکترونیکی گلد SAP6075D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله SSR گلد SAP6090D دارای جریان خروجی 90 آمپر است. ورودی رله SSR گلد SAP6090D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی رله SSR گلد SAP6090D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • کنتاکتور حالت جامد SAP60125D دارای جریان خروجی 125 آمپر است. ورودی کنتاکتور حالت جامد SAP60125D مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی کنتاکتور حالت جامد SAP60125D از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • اس اس آر تک فاز گلد SAP6025A AC دارای جریان خروجی 25 آمپر است. ورودی اس اس آر تک فاز گلد SAP6025A AC مقدار (280-90) VAC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی اس اس آر تک فاز گلد SAP6025A AC از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • SSR تک فاز گلد SAP6050A AC دارای جریان خروجی 50 آمپر است. ورودی SSR تک فاز گلد SAP6050A AC مقدار (280-90) VAC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی SSR تک فاز گلد SAP6050A AC از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6080A AC دارای جریان خروجی 80 آمپر است. ورودی رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6080A AC مقدار (280-90) VAC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی رله حالت جامد تک فاز گلد SAP6080A AC از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • SSR گلد ورودی SAP60125A AC دارای جریان خروجی 125 آمپر است. ورودی SSR گلد ورودی SAP60125A AC مقدار (280-90) VAC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-40) VAC است. خروجی SSR گلد ورودی SAP60125A AC از نوع Zero switching می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
 • رله DC به MS-DD6040 DC از برند Maxwell دارای جریان خروجی 40 آمپر است. ورودی رله DC به MS-DD6040 DC مقدار (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن 60 VDC است. رله DC به MS-DD6040 DC دارای استاندارد های CE, LVD, RoHS می باشد.

  0 ریال شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره‌های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: 021-33945217 و 021-33945221

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
نوع و ظاهر SSR
نوع بار
تحریک SSR (ورودی SSR)
ولتاژ خروجی SSR
نوع عملکرد SSR
استانداردها