رله حرارتی و بی متال
 • یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است.
 • در صورت بروز اضافه بار یا خرابی فاز از موتورها محافظت می کنند.
 • برای حفاظت جریان حرارتی الکترو متور ها در مدارات قدرت طراحی شده اند.
 • نصب آن بسیار آسان است.

رله حرارتی و بی متال 6 محصول وجود دارد

 • بی متال TA25DU-1.4 از برند ABB یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است. بی متال TA25DU-2.4 ABB دارای جریان قابل تنظیم از 1 تا 1.4 آمپر می باشد. رله های اضافه بار مستقیماً به کنتاکتور وصل می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • بی متال TA25DU-2.4 ABB یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است. بی متال TA25DU-2.4 ABB دارای جریان قابل تنظیم از 1.7 تا 2.4 آمپر می باشد. رله های اضافه بار مستقیماً به کنتاکتور وصل می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله اضافه بار حرارتی TA110DU-110 یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است. رله اضافه بار حرارتی TA110DU-110 دارای جریان قابل تنظیم از 80 تا 110 آمپر می باشد. رله های اضافه بار مستقیماً به کنتاکتورهای بلوک وصل می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کلید حرارتی MS325-16 وسیله ای جهت حفاظت از موتور در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد. کلید حرارتی MS325-16 دارای عرض 54 میلی متر است که دارای یک جریان عملیاتی حدود IE = 2.5 A می باشد. برای خاموش کردن دستی و خاموش کردن موتورها بدون نیاز به فیوز استفاده می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • بی متال TA25DU-25 ABB یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است. بی متال TA25DU-25 ABB دارای جریان قابل تنظیم از 18 تا 25 آمپر می باشد. رله های اضافه بار مستقیماً به کنتاکتور وصل می شوند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کلید حرارتی MS325-2.5 ABB وسیله ای جهت حفاظت از موتور در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد. کلید حرارتی MS325-2.5 ABB دارای عرض 54 میلی متر است که دارای یک جریان عملیاتی حدود IE = 2.5 A می باشد. برای خاموش کردن دستی و خاموش کردن موتورها بدون نیاز به فیوز استفاده می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف