SSR چپ گرد راست گرد
SSR چپ گرد راست گرد
 • SSR چپ گرد راست گرد در موتورهای القایی سه فاز استفاده می‌شود. این اس اس آر ها جهت تغییر چرخش موتور به کار می‌روند. در SSR چپ گرد راست گرد با تغییر پلاریته تغذیه اس اس آر، می‌توان جهت چرخش را عوض کرد و موتور به صورت معکوس خواهد چرخید. از این قابلیت می‌توان برای تبدیل یک دمنده به مکنده و برعکس استفاده کرد.
 • از SSR چپ گرد راست گرد فقط در موتورهایی که کارخانه سازنده آن اجازه تغییر جهت مستمر موتور را داده می‌توان استفاده نمود.

SSR چپ گرد راست گرد 14 محصول وجود دارد

 • SSR تغییر جهت موتور سلدوک با کد Celduc SMR8621520 به صورت Zero Cross طراحی شده است و برای کنترل و تغییر جهت موتور سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این SSR تغییر جهت موتور مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله چپ گرد راست گرد گریگو با کد Greegoo GR1048DD برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این رله چپ گرد راست گرد مقدار (30-10) VDC بوده و خروجی آن 480 VAC است. این SSR تغییر جهت موتور دارای دو پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ماژول SSR چپ گرد راست گرد گریگو با کد Greego GR5048TD برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این ماژول SSR چپ گرد راست گرد مقدار (30-10) VDC بوده و خروجی آن 480 VAC است. این رله تغییر جهت موتور دارای سه پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR کنترل موتور سلدوک با کد Celduc SG969100 برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز طراحی شده است. ولتاژ ورودی این SSR کنترل موتور مقدار (30-10) VDC بوده و خروجی آن (500-24) VAC است. این اس اس آر چپ گرد راست گرد سافت استارت نیز می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سافت استارت سلدوک با کد Celduc SW960330 برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز طراحی شده است. ولتاژ ورودی این SSR سافت استارت مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (500-24) VAC است. این رله چپ گرد راست گرد سافت استارت نیز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور تغییر جهت موتور گریگو GR-1048TD جهت کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد کاربرد قرار می گیرد. ورودی در کنتاکتور تغییر جهت موتور گریگو از نوع DC و (10-30)VDC می باشد. همچنین خروجی برابر با 480 VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور تحریک Greegoo GR-3048DD DC جهت کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی در کنتاکتور تحریک Greegoo GR-3048DD DC مقدار (10-30)VDC می باشد. همچنین خروجی برابر با 480 VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • motor reversing ssr Greegoo GR-3048TD جهت کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد کاربرد قرار می گیرد. ورودی در motor reversing ssr Greegoo GR-3048TD از نوع DC و (10-30)VDC می باشد. همچنین خروجی برابر با 480 VAC است. دارای جریان نامی 30A می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله تغییر جهت موتور گریگو GR-5048DD برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی در رله تغییر جهت موتور گریگو GR-5048DD از نوع DC و حدود (10-30) ولت می باشد. همچنین خروجی برابر با 480 VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله تغییر جهت موتور Greegoo GR-7048DD جهت کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی در رله تغییر جهت موتور Greegoo GR-7048DD از نوع DC و مقدار(10-30) ولت می باشد. همچنین خروجی برابر با 480 VAC است. جریان نامی در این رله برابر با 70 A می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR تغییر جهت موتور گریگو GR-7048TD جهت کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز مورد استفاده قرار می گیرد. ورودی در این رله حالت جامد از نوع DC و مقدار(10-30) ولت می باشد. همچنین خروجی SSR تغییر جهت موتور گریگو GR-7048TD برابر با 480 VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR چپ گرد راست گرد (تغییر جهت موتور) با کد HR1048TD برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این SSR چپ گرد راست گرد مقدار (32-3) VDC بوده و خروجی آن (480-24) VAC است. این SSR تغییر جهت موتور دارای جریان 10 آمپر می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اس اس آر تغییر جهت دوران SW961230 از برند Celduc است و برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این اس اس آر تغییر جهت دوران SW961230 مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (24-520)VAC است. این رله تغییر جهت موتور دارای سه پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SW961230 MOTOR REVERSER SSR برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این رله چپ گرد راست گرد مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (24-520)VAC است. این SSR تغییر جهت موتور دارای دو پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته