رله شنت و رله آندر ولتاژ
 • جزء لوازم جانبی کلیدهای حفاظتی مثل کلید اتوماتیک و هوایی می باشند.
 • برای کنترل و فرمان ازراه دور و یا قطع و وصل از طریق کنترلرها مثل plc کاربرد دارند.
 • کلیدهای حفاظتی معمولا بصورت دستی کارایی دارند اما این نوع لوازم کمک می کنند تا از آنها در مدارات کنترل و فرمان هم استفاده شود.

رله شنت و رله آندر ولتاژ 5 محصول وجود دارد

 • رله آندر ولتاژ 1SDA066392R1 ABB دارای ابعاد 110*60*140 میلی متر می باشد. رله آندر ولتاژ 1SDA066392R1 ABB دارای ولتاژ (220-240)VAC و (220-250)VDC می باشد. از رله آندر ولتاژ ABB برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلیدها از طریق کنترلرها مانند PLC استفاده می گردد. این رله برای همه کلید اتوماتیک هایXT1…XT4 قابل استفاده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله آندر ولتاژ 1SDA066399R1 ABB دارای ابعاد 110*60*140 میلی متر می باشد. رله آندر ولتاژ 1SDA066399R1 ABB دارای ولتاژ (220-240)VAC و (220-250)VDC می باشد. از رله آندر ولتاژ ABB برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلیدها از طریق کنترلرها مانند PLC استفاده می گردد. این رله برای همه کلید اتوماتیک هایXT1…XT4 قابل استفاده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله آندر ولتاژ UVR T4-T5-T6 220..240 Vac - 220..250 Vdc ABB دارای ابعاد 110*60*140 میلی متر می باشد. رله آندر ولتاژ 1SDA054884R1 ABB دارای ولتاژ (220-240)VAC و (220-250)VDC می باشد. از رله آندر ولتاژ ABB برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلیدها از طریق کنترلرها مانند PLC استفاده می گردد. این محصول با کد 1SDA054884R1 نیز شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله آندر ولتاژ 1SDA073700 ABBدارای ولتاژ(220-240)VDC/VAC می باشد. از رله آندر ولتاژ ABB برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلیدها از طریق کنترلرها مانند PLC استفاده می گردد. این رله برای همه کلید اتوماتیک های T4,T5,T6 قابل استفاده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله آندر ولتاژ 220/240V E1/6-T8 ABB دارای ولتاژ (220-240)VAC /VDC می باشد. از رله آندر ولتاژ ABB برای کنترل و فرمان دادن از راه دور و یا قطع و وصل کلیدها از طریق کنترلرها مانند PLC استفاده می گردد. این رله برای همه کلید اتوماتیک هایE1, E2, E3, E4, E6, T8 قابل استفاده است. رله آندر ولتاژ 220/240V E1/6-T8 ABB با کد 1SDA038312R1 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف