لیست محصولات این تولید کننده Celduc

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • SSR Celduc با کد Celduc SGT962360E دارای جریان خروجی 125 آمپر است. این SSR Celduc سه فاز بوده و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. ولتاژ خروجی این اس اس آر مقدار (255-24) VAC/DC می‌باشد. همچنین ولتاژ ورودی این SSR Celduc فرانسه (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR آمپر بالا Celduc SC769110 از رله‌های سری SC برند Celduc می‌باشد. جریان خروجی این SSR آمپر بالا Celduc مقدار 125 آمپر بوده. نوع کلیدزنی آن به صورت Random Switching است. ورودی این SSR آمپر بالا (30-4) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR تغییر جهت موتور سلدوک با کد Celduc SMR8621520 به صورت Zero Cross طراحی شده است و برای کنترل و تغییر جهت موتور سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این SSR تغییر جهت موتور مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR رله حالت جامد Celduc SGT8698503 از رله‌های SSR سری SGT می‌باشد. جریان خروجی این SSR رله حالت جامد Celduc مقدار 32 آمپر بوده و برای انواع بار مناسب است. ولتاژ ورودی این SSR رله حالت جامد Celduc مقدار (255-24) VAC/DC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سافت استارت سلدوک با کد Celduc SW960330 برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز طراحی شده است. ولتاژ ورودی این SSR سافت استارت مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (500-24) VAC است. این رله چپ گرد راست گرد سافت استارت نیز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سلدوک تک فاز با کد Celduc SO867970 از رله‌های حالت جامد سری SO می‌باشد. این SSR سلدوک تک فاز دارای جریان خروجی 75 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این SSR سلدوک تک فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (265-20) VAC/DC بوده و ولتاژ خروجی آن (510-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سلدوک سه فاز با کد Celduc SVT868394E از رله‌های SSR سری SVT می‌باشد. این SSR سلدوک سه فاز دارای جریان خروجی 95 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این SSR سلدوک سه فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (30-8.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سلدوک فرانسه با کد Celduc SGT962360E دارای جریان خروجی 25 آمپر است. این رله حالت جامد سه فاز است. ولتاژ خروجی این SSR سلدوک فرانسه (600-24) VAC می‌باشد و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. همچنین ولتاژ ورودی این SSR سلدوک فرانسه (30-8.5) VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سه فاز 125 آمپر با کد Celduc SVT869394 از رله‌های SSR سری SVT می‌باشد. این SSR سه فاز 125 آمپر دارای ولتاژ خروجی (520-24) VAC می‌باشد. نوع کلیدزنی این SSR مانند رله حالت جامد Celduc SVT867394 به صورت Zero Cross است. ورودی SSR سه فاز 125 آمپر مقدار (30-8.5) VDC می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR سه فاز SVTA-4690 دارای ورودی از نوع DC با ولتاژ (10-0) VDC می باشد. خروجی با ولتاژ (200-480)VAC را دارا می باشد. همچنین SSR سه فاز SVTA-4690 جریان نامی برابر با (3-125)A دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • SSR کنترل موتور سلدوک با کد Celduc SG969100 برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز طراحی شده است. ولتاژ ورودی این SSR کنترل موتور مقدار (30-10) VDC بوده و خروجی آن (500-24) VAC است. این اس اس آر چپ گرد راست گرد سافت استارت نیز می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • SW961230 MOTOR REVERSER SSR برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این رله چپ گرد راست گرد مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (24-520)VAC است. این SSR تغییر جهت موتور دارای دو پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اس اس آر 75 آمپر سلدوک دارای کد Celduc SOR867070 از رله‌های حالت جامد سری SO می‌باشد. این اس اس آر 75 آمپر تک فاز بوده و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. ورودی اس اس آر 75 آمپر (32-3.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (510-24) VAC است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اس اس آر (SSR) سلدوک سری SGT با کد Celduc SGT962360 دارای جریان خروجی 25 آمپر است. ولتاژ خروجی این اس اس آر (SSR) سلدوک نیز (600-24) VAC می‌باشد و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. همچنین ولتاژ ورودی این اس اس آر (SSR) سلدوک (30-8.5) VDC است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • اس اس آر تغییر جهت دوران SW961230 از برند Celduc است و برای کنترل و تغییر جهت موتورهای سه فاز استفاده می‌شود. ورودی این اس اس آر تغییر جهت دوران SW961230 مقدار (30-12) VDC بوده و خروجی آن (24-520)VAC است. این رله تغییر جهت موتور دارای سه پایه ترمینال برای تغییر فاز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اس اس آر سه فاز Celduc SVT967360 از رله‌های حالت جامد سری SVT می‌باشد. جریان خروجی این اس اس آر سه فاز Celduc مقدار 75 آمپر بوده و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. ورودی اس اس آر سه فاز Celduc مقدار (30-8.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • خمیر سیلیکون 5TH15000 از برند سلدوک می باشد. خمیر سیلیکون 5TH15000  نوعی گریس حرارتی برای 30 رله SG / SVT و 60 رله SC / SO قابل استفاده می باشد. ماده‌ای هادی حرارت است و کمک می‌کند تا منافذ میکروسکوپی بین دو سطح صاف مانند سطح CPU و Heat Sink را پر کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR تک فاز با کد Celduc SU867070 از رله‌های SSR سری SU می‌باشد. این رله SSR تک فاز دارای جریان خروجی 75 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله SSR تک فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (32-3.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR تکفاز SO963460 نوعی رله حالت جامد از برند Celduc می باشد. همچنین رله SSR تکفاز SO963460 دارای خروجی (600-24) VAC می باشد. دارای ولتاژ ورودی (3.5-32)VDC می باشد. این اس اس آر دارای جریان نامی 35 آمپر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سلدوک دارای کد Celduc SC868910 از رله‌های حالت جامد سری SC می‌باشد. این رله SSR سلدوک تک فاز بوده و جریان خروجی آن 95 آمپر است. نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. ورودی این رله SSR سلدوک (240-90) VAC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سلدوک SGT865470E نوعی رله حالت جامد می باشد. همچنین رله SSR سلدوک SGT865470E دارای خروجی (520-24) VAC می باشد. دارای ولتاژ ورودی (4-32)VDC می باشد. این اس اس آر دارای جریان نامی 50 آمپر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سلدوک SO848070 نوعی رله حالت جامد می باشد. همچنین رله SSR سلدوک SO848070 دارای خروجی (275-12) VAC می باشد. دارای ولتاژ ورودی (3-32)VDC می باشد. این اس اس آر دارای جریان نامی 95 آمپر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سلدوک SO965560 نوعی رله حالت جامد می باشد. همچنین رله SSR سلدوک SO965560 دارای خروجی (600-24) VAC می باشد. دارای ولتاژ ورودی (30-8)VDC می باشد. این اس اس آر دارای جریان نامی 50 آمپر و تکفاز است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سه فاز Celduc SGT867350 از رله‌های SSR سری SGT می‌باشد. جریان خروجی این رله SSR سه فاز Celduc مقدار 75 آمپر بوده و برای انواع بار مناسب است. ولتاژ ورودی این رله SSR سه فاز Celduc مقدار (30-8.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله SSR سه فاز SVTA-4694 دارای ورودی از نوع DC با ولتاژ (30-4) VDC می باشد. خروجی با ولتاژ (200-480)VAC را دارا می باشد. همچنین رله SSR سه فاز SVTA-4694جریان نامی برابر با (3-125)A دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله اس اس آر تک فاز سلدوکبا کد Celduc SO769090 از رله‌های حالت جامد سری SO می‌باشد. این رله اس اس آر تک فاز دارای جریان خروجی 125 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله اس اس آر تک فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (32-3.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (510-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله الکترونیکی Celduc SO941460 از رله‌های حالت جامد سری SO می‌باشد. این رله الکترونیکی Celduc تک فاز بوده و جریان خروجی آن 12 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله الکترونیکی Celduc به صورت Zero Cross است. ورودی آن (32-3) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (280-12) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله الکترونیکی تک فاز با کد Celduc SC889100 از رله‌های SSR سری SC می‌باشد. این رله الکترونیکی تک فاز دارای جریان خروجی 125 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله الکترونیکی تک فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (30-4) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (690-24) VAC است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله الکترونیکی سه فاز با کد Celduc SVT869994 از رله‌های SSR سری SVT می‌باشد. این رله الکترونیکی سه فاز دارای جریان خروجی 125 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله الکترونیکی سه فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (240-90) VAC/DC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله حالت جامد سلدوک با کد Celduc SO967460 از رله‌های SSR سری SO می‌باشد. این رله حالت جامد سلدوک تک فاز بوده و دارای جریان خروجی 90 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله سلدوک به صورت Zero Cross است. ورودی آن (32-3.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله حالت جامد سه فاز Celduc SVT867394 از رله‌های SSR سری SVT می‌باشد. جریان خروجی این رله حالت جامد سه فاز 75 آمپر بوده و نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross است. ورودی این رله حالت جامد سه فاز (30-8.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (520-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله سلدوک تک فاز با کد Celduc SUL867070 از رله‌های SSR سری SUL می‌باشد. این رله سلدوک تک فاز دارای جریان خروجی آن 35 آمپر می‌باشد. نوع کلیدزنی این رله سلدوک تک فاز به صورت Zero Cross است. ورودی آن (32-3.5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (600-24) VAC است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • رله کنترل زاویه آتش SGTA-4650 سه فاز از برند سلدوک دارای ورودی های (10-0) Vdc می‌تواند باشد. ولتاژ خروجی نیز (300-510)VAC است. همچنین جریان نامی در رله کنترل زاویه آتش SGTA-4650 برابر با 50 A می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سوییچ الاکلنگی PTFA3315 ساخت کشور فرانسه است. جنس این سوییچ الاکلنگی PTFA3315، پلاستیکی آبی و به صورت نصب از داخل می باشد. کاربرد این فلوتر مایعات Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است. سوییچ الاکلنگی PTFA3315 قابلیت کارکرد تا دمای 100 درجه سانتی گراد آب و مواد اسیدی را دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شناور صنعتی Celduc PTFA2115 ساخت کشور فرانسه است. جنس این شناور صنعتی فلزی بوده و به صورت عمودی نصب می‌گردد. کاربرد این شناور صنعتی Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • فلو سوئیچ Celduc با کد Celduc PTFA3315ساخت کشور فرانسه است. جنس این فلو سوئیچ از پلاستیک بوده و روش نصب آن به صورت افقی می‌باشد. این فلو سوئیچ Celduc در تشخیص سطح مایع برای نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... کاربرد دارد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • فلوتر مایعات Celduc PTF01070 ساخت کشور فرانسه است. جنس این فلوتر مایعات از پلاستیک بوده و به صورت عمودی نصب می‌گردد. کاربرد این فلوتر مایعات Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • فلوتر مایعات Celduc PTFA2115 ساخت کشور فرانسه است. جنس این فلوتر مایعات از لول فلزی تک گوی کوتاه استیل بوده و به صورت عمودی نصب می‌گردد. کاربرد این فلوتر مایعات Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • فلوتر مایعات PTFA3115 ساخت کشور فرانسه است. جنس این فلوتر مایعات الاکلنگی، پلاستیکی مشکی و به صورت نصب از داخل می باشد. کاربرد این فلوتر مایعات Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است. قابلیت کارکرد دتا دمای 85 درجه سانتی گراد را دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لول الاکلنگی مایعات ضد انفجار PTFA3125EX از جنس پلاستیکی مشکی و به صورت نصب از داخل و ضد انفجار می باشد. کاربرد این لول الاکلنگی مایعات ضد انفجار PTFA3125EX در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لول سوییچ الاکلنگی PTFA3415 ساخت کشور فرانسه است. جنس این لول سوییچ الاکلنگی PTFA3415، پلاستیکی آبی و به صورت نصب از بیرون می باشد. کاربرد این فلوتر مایعات Celduc در تشخیص سطح مایع برای فروش نوشیدنی و یا ماشین آلات قهوه، ماشین لباسشویی، سطح بنزین و ... بسیار زیاد است. لول سوییچ الاکلنگی PTFA3415 قابلیت کارکرد تا دمای 100 درجه سانتی گراد آب و مواد اسیدی را...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور بی صدا Celduc SC955160 از رله‌های سری SC برند Celduc می‌باشد. جریان خروجی این کنتاکتور بی صدا Celduc مقدار 50 آمپر بوده. نوع کلیدزنی آن به صورت Zero Cross turn-on است. ورودی این کنتاکتور بی صدا (30-5) VDC بوده و ولتاژ خروجی آن (440-24) VAC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف