کنتاکت کمکی ABB
کنتاکت کمکی
 • بیشترین موارد استفاده از کنتاکت کمکی ABB در طراحی مدار فرمان در برق صنعتی می باشد.
 • برای کاهش مصرف برق در سیم پیچ های کنتاکتور، از کنتاکت کمکی ABB استفاده می شود.
 • همچنین می توان از کنتاکت کمکی ABB برای استارت موتور الکتریکی نیز استفاده کرد.

کنتاکت کمکی ABB 9 محصول وجود دارد

 • کمکی حرارتی بالا خور HKF1-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ تغذیه 250V می باشد. همچنین کمکی حرارتی بالا خور HKF1-11 ABB دارای ابعاد 45*12.5*26.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت کمکی 1NO/1NC نیز می باشد. این محصول با کد 1SAM201901R1001 نیز در بازار شناخته می شود.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کمکی کنتاکتور CA4-10 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ تغذیه 250V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CA4-10 ABB دارای ابعاد 9.9*43*39..5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت کمکی 1NO نیز می باشد. این محصول در بازار با کد 1SBN010110R1010 نیز شناخته می شود.

  0 ریال موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای جریان 16 آمپر می باشد. همچنین کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11 ABB دارای ابعاد 64.5*74*17.1 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد. این محصول با کد 1SFN010720R1011 نیز در بازار شناخته می شود.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11B تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای جریان 16 آمپر و ولتاژ 690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11B دارای ابعاد 64.5*74*17.1 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد. این محصول با کد1SFN010720R3311 نیز در بازار شناخته می شود.

  0 ریال موجود
  2 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کمکی کنتاکتور CAL5-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CAL5-11 ABB دارای ابعاد 12*74*60 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد. این محصول با کد 1SBN010020W1011 نیز در بازار شناخته می شود.

  0 ریال موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کنتاکت کمکی CA4-22Mاز برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA4-22Mدارای ابعاد 43*43*39.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 2NC-2NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010140R1122 هم شناخته می شود.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • کنتاکت کمکی CA5-01 از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA5-01 دارای ابعاد 11*47*32.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-0NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010010R1001 هم شناخته می شود.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • کنتاکت کمکی CA5-22N از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA5-22N دارای ابعاد 39*47*49 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 2NC-2NO نیز می باشد.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
 • کمکی کنتاکتور CA5-10 از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CA5-10 دارای ابعاد 9.5*46.8*32.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 0NC-1NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010010R1010 هم شناخته می شود.

  0 ریال شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  شماره های مشاوره، پشتیبانی و خرید محصول: ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۱۷ و ۰۲۱-۳۳۹۴۵۲۲۱

لیست مقایسه محصولات

انصراف