• کمکی حرارتی بالا خور HKF1-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ تغذیه 250V می باشد. همچنین کمکی حرارتی بالا خور HKF1-11 ABB دارای ابعاد 45*12.5*26.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت کمکی 1NO/1NC نیز می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کمکی کنتاکتور CA4-10 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ تغذیه 250V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CA4-10 ABB دارای ابعاد 9.9*43*39..5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت کمکی 1NO نیز می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای جریان 16 آمپر می باشد. همچنین کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11 ABB دارای ابعاد 64.5*74*17.1 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11B تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای جریان 16 آمپر و ولتاژ 690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی کنتاکتور CAL18-11B دارای ابعاد 64.5*74*17.1 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • کمکی کنتاکتور CAL5-11 ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CAL5-11 ABB دارای ابعاد 12*74*60 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-1NO نیز می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکت کمکی CA4-22Mاز برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA4-22Mدارای ابعاد 43*43*39.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 2NC-2NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010140R1122 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکت کمکی CA5-01 از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA5-01 دارای ابعاد 11*47*32.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 1NC-0NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010010R1001 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکت کمکی CA5-22N از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کنتاکت کمکی CA5-22N دارای ابعاد 39*47*49 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 2NC-2NO نیز می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کمکی کنتاکتور CA5-10 از برند ABB تیغه‌ای است که به صورت جدا روی کنتاکتور‌ها نصب می‌شود. دارای ولتاژ اصلی 24V و ولتاژ کمکی690V می باشد. همچنین کمکی کنتاکتور CA5-10 دارای ابعاد 9.5*46.8*32.5 میلی متر می باشد. دارای کنتاکت های کمکی 0NC-1NO نیز می باشد. این کنتاکت کمکی با کد 1SBN010010R1010 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف