لیست محصولات این تولید کننده LS

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • استابلایزر تک فاز سرو موتوری  LS 10 KVA با ظرفیت KVA 10 جهت تقویت و تثبیت ولتاژ، طراحی و ساخته شده است.استابلایزر تک فاز سرو موتوری LS 10 KVA  به خوبی می توانند در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، اتصال کوتاه و خطرات ناشی از رعد و برق و ... از دستگاه های مصرف کننده محافظت نمایند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • استابیلایزر  تک فاز تک هسته ای  LS 3000 VA با ظرفیت KVA 3 جهت تقویت و تثبیت ولتاژ، طراحی و ساخته شده است. استابیلایزر  تک فاز تک هسته ای  LS 3000 VA  به خوبی می توانند در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، اتصال کوتاه و خطرات ناشی از رعد و برق و ... از دستگاه های مصرف کننده محافظت نمایند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • استبیلایزر تک فاز تک هسته ای  LS 5000 VA با ظرفیت KVA 5 جهت تقویت و تثبیت ولتاژ، طراحی و ساخته شده است. استبیلایزر تک فاز تک هسته ای  LS 5000 VA  به خوبی می توانند در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، اتصال کوتاه و خطرات ناشی از رعد و برق و ... از دستگاه های مصرف کننده محافظت نمایند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تثبیت کننده ولتاژ  LS 7500 VA با ظرفیت KVA 7.5 جهت تقویت و تثبیت ولتاژ، طراحی و ساخته شده است. ترانس تثبیت کننده ولتاژ  LS 7500 VA  به خوبی می توانند در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، اتصال کوتاه و خطرات ناشی از رعد و برق و ... از دستگاه های مصرف کننده محافظت نمایند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • رگولاتور ولتاژ تک فاز  LS 10000 VA با ظرفیت KVA 10 جهت تقویت و تثبیت ولتاژ، طراحی و ساخته شده است. رگولاتور ولتاژ تک فاز تک هسته ای  LS 10000 VA  به خوبی می توانند در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر، اتصال کوتاه و خطرات ناشی از رعد و برق و ... از دستگاه های مصرف کننده محافظت نمایند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف