ترانس ایزوله تک فاز به تک فاز
 • ترانس ایزوله تک فاز به تک فاز از نظر ساختمان بر دو نوع است: ترانسفورماتور هسته ستونی و ترانسفورماتور زرهی. ترانس هسته ستونی آن دسته از ترانس‌هایی است که سیم‌پیچ‌ها بر روی دو ستون یا دو پایه جانبی هسته مغناطیسی پیچیده می‌شوند. ترانس ایزوله تک فاز هسته ستونی از ورق‌هایی به شکل L ساخته می‌شود. ترانس زرهی به آن دسته از ترانس‌هایی اطلاق می‌شود که سیم‌پیچ‌ها بر روی پایه یا ستون وسط هسته پیچیده شده‌اند. ترانسفورماتور ایزوله زرهی از ورق‌های به شکل E تهیه می‌گردد.

ترانس ایزوله تک فاز به تک فاز 15 محصول وجود دارد

 • ترانس تک فاز ایزوله 220 به 12 با توان 50 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-50 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس تک فاز ایزوله 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس تک فاز دارای جریان 4 آمپر می‌باشد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور تکفاز ایزوله 220 به 12 دارای کد Melal MT-11-220-12-100 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور تکفاز VAC 220 بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانسفورماتور تکفاز ایزوله دارای توان 100 W و جریان 8.5 آمپر می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور ایزوله فیوز دار 220 به 12 دارای کد Melal MT-11-220-12-150-PF از ترانسفورماتورهای برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور ایزوله تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. توان این ترانس ایزوله فیوز دار W 150 است و جریان آن 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانسفورماتور ایزوله 220 به 12 با توان 200 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-200 از ترانسفورماتورهای برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانسفورماتور ایزوله تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانسفورماتور دارای جریان 17 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز 220 به 12 با توان 250 وات فیوز دار دارای کد Melal MT-11-220-12-250-PF از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس فیوز دار دارای جریان 21 آمپر می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز 220 به 12 با توان 300 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-300 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله تک فاز 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس ایزوله دارای جریان 25 آمپر می‌باشد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز 220 به 12 با توان 100 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-100-PF از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله فیوز دار220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس ایزوله دارای جریان 8.5 آمپر می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز 220 به 12 با توان 150 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-150 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تک فاز ایزوله 220 به 12 فیوز دار دارای کد Melal MT-11-220-12-200-PF از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس تک فاز ایزوله 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس تک فاز فیوز دار دارای جریان 17 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس تک فاز ایزوله 220 به 12 با توان 150 وات دارای کد Melal MT-11-220-12-150-PF از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس تک فاز فیوز دار 220 VAC بوده و خروجی آن VAC 12 است. این ترانس تک فاز ایزوله دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله 110 به 220 ولت با توان 1500وات دارای کد Melal MT-11-110-220-1500-50 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 110 VAC بوده و خروجی آن VAC 220 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز با توان 2500وات دارای کد MT-11-110-220-2500-50 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 110 VAC بوده و خروجی آن VAC 220 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز 3500KVA با توان 3500 وات دارای کد MT-11-110-220-3500-50 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 110 VAC بوده و خروجی آن VAC 220 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله تک فاز MT-11-110-220-5000-50 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 110 VAC بوده و خروجی آن VAC 220 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای جریان 12.5 آمپر می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ترانس ایزوله MT-380-220-3000-50-SS 380/220 از ترانس‌های برند ملل سری MT می‌باشد. ورودی این ترانس ایزوله 380 VAC بوده و خروجی آن VAC 220 است. این ترانس ایزوله تک فاز دارای توان 3000 وات می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف