ولت متر رله دار
  • در تجهیزات برق قدرت و سه فاز از ولت متر رله دار بسیار استفاده می‌شود. ولت مترهای رله دار جزو میترهای تابلویی هستند که در دو نوع ولت متر دیجیتال و آنالوگ وجود دارند. در این بخش ما به معرفی و فروش ولت متر رله دار دیجیتال می‌پردازیم. این ولت مترها بر روی درب تابلوهای کنترل برق نصب می‌شوند و اندازه‌گیری ولتاژ را انجام می‌دهند.
  • ولت متر رله دار دیجیتال دارای صفحه نمایشی است که پارامترهای مورد نیاز را نمایش می‌دهد و همچنین امکاناتی مانند تغییر واحد و ... نیز دارند که با توجه به مدل ولت متر رله دار این آپشن‌ها متغیر است.

ولت متر رله دار هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.