سنسور U شکل
سنسور یو شکل
 • سنسور U شکل بدین گونه است که فرستنده و گیرنده رو به روی هم قرار در دو بازوی سنسور قرار میگیرند
 • در سنسور U شکل در یک بازو فرستنده و در یک بازو گیرنده نوری قرار گرفته است.
 • سنسور U شکل به واسطه ی گیرنده ای که دارند حضور و یا عدم حضور جسم را شناسایی می کنند.
 • فاصله دید در این دسته از سنسور چشمی از چند میلی متر تا حدود 2 متر بسته به مدل متغیر می باشد.

سنسور U شکل 13 محصول وجود دارد

 • سنسور U شکل زیک Sick UFN3-70B413 همانند سنسورهای التراسونیک بر اساس امواج فراصوت عمل می‌کنند. این سنسور U شکل آلمانی از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده. فاصله بین دو شاخه گیرنده و فرستنده 3 میلی متر و عمق آن 69 میلی متر می‌باشد. جنس بدنه این سنسور از آلومینیوم است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02X از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02X دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02XP از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل با دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02XP دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02R از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02R دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور RED LED و قابلیت دید شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ليبل سنسور فوتک  SU-02RP از نوع سنسور نوري دو طرفه است. اين سنسور U شکل يا دهانه 2 ميل داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. ليبل سنسور  SU-02RP داراي خروجي از نوع PNP با وضعيت عملکرد NO مي باشد. همچنين اين سنسور با نور RED LED و قابليت ديد شفاف مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  MU-07X از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  MU-07X دارای خروجی از نوع NPN/PNP با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید نیمه شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07W از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07W دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور سفید و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07G از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07G دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور سبز و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07R از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07R دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور قرمز و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چرخ دنده فوتک  SU-07X از نوع دو طرفه و مکعبي شکل است. اين سنسور U شکل با دهانه 7 ميل داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. سنسور چرخ دنده SU-07X داراي خروجي از نوع NPN با وضعيت عملکرد NO مي باشد. همچنين اين سنسور با نور Infrared Led مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چرخ دنده فوتک  SU-07XP از نوع دو طرفه و مکعبي شکل است. اين سنسور U شکل با دهانه 7 ميل داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. سنسور چرخ دنده SU-07XP داراي خروجي از نوع PNP با وضعيت عملکرد NO مي باشد. همچنين اين سنسور با نور Infrared Led مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوري فوتک  SU-30X از نوع سنسور نوري يو شکل است. اين سنسور U شکل يا دهانه 30 ميلي متر و فاصله ديد 30 ميلي متر و داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. سنسور نوري SU-30X داراي خروجي از نوع NPN با وضعيت عملکرد NO/NC مي باشد. همچنين اين سنسور با نور Infrared LED و قابليت ديد اجسام مات و غير شفاف مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چنگالی  فوتک  SU-30XP از نوع سنسور نوری یو شکل است. این سنسور U شکل یا دهانه 30 میلی متر و فاصله دید 30 میلی متر و دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. سنسور نوری SU-30XP دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NO/NC می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید اجسام مات و غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
برند
جنس بدنه سنسور
نوع نور استفاده شده
ولتاژ تغذیه
کمیت خروجی
نوع اتصال
درجه حفاظت
استانداردها
حداقل دمای کاری
حداکثر دمای کاری
طول سیم
حداکثر زمان پاسخ چشم Response Time
حداکثر جریان خروجی چشم