• سنسور U شکل زیک Sick UFN3-70B413 همانند سنسورهای التراسونیک بر اساس امواج فراصوت عمل می‌کنند. این سنسور U شکل آلمانی از یک فرستنده و گیرنده تشکیل شده. فاصله بین دو شاخه گیرنده و فرستنده 3 میلی متر و عمق آن 69 میلی متر می‌باشد. جنس بدنه این سنسور از آلومینیوم است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02X از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02X دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02XP از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل با دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02XP دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02R از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02R دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور RED LED و قابلیت دید شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  SU-02RP از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 2 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  SU-02RP دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور RED LED و قابلیت دید شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • لیبل سنسور فوتک  MU-07X از نوع سنسور نوری دو طرفه است. این سنسور U شکل یا دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. لیبل سنسور  MU-07X دارای خروجی از نوع NPN/PNP با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید نیمه شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07W از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07W دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور سفید و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07G از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07G دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور سبز و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مارک سنسور فوتک  SU-07R از نوع یک طرفه و مکعبی شکل است. این سنسور U شکل با دهانه 7 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. مارک سنسور  SU-07R دارای خروجی از نوع PNP/NPN با وضعیت عملکرد NO می باشد. همچنین این سنسور با نور قرمز و قابلیت دید اجسام شفاف دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چرخ دنده فوتک  SU-07X از نوع دو طرفه و مکعبي شکل است. اين سنسور U شکل با دهانه 7 ميل داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. سنسور چرخ دنده SU-07X داراي خروجي از نوع NPN با وضعيت عملکرد NO مي باشد. همچنين اين سنسور با نور Infrared Led مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چرخ دنده فوتک  SU-07XP از نوع دو طرفه و مکعبي شکل است. اين سنسور U شکل با دهانه 7 ميل داراي ولتاژ ورودي (10-30)VDC است. سنسور چرخ دنده SU-07XP داراي خروجي از نوع PNP با وضعيت عملکرد NO مي باشد. همچنين اين سنسور با نور Infrared Led مي باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور نوری فوتک  SU-30X از نوع سنسور نوری یو شکل است. این سنسور U شکل یا دهانه 30 سانتی متر و فاصله دید 30 میلی متر و دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. سنسور نوری SU-30X دارای خروجی از نوع NPN با وضعیت عملکرد NO/NC می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید اجسام مات و غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور چنگالی  فوتک  SU-30XP از نوع سنسور نوری یو شکل است. این سنسور U شکل یا دهانه 30 سانتی متر و فاصله دید 30 میلی متر و دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. سنسور نوری SU-30XP دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NO/NC می باشد. همچنین این سنسور با نور Infrared LED و قابلیت دید اجسام مات و غیر شفاف می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف